T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Nutrisyon Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 12/06/2018

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Klinik Nutrisyon Ünitesinde (KNÜ), doğal yolla beslenmesi sağlanamayan hastaların beslenmesi sağlanıyor. Hastalara verilecek karışımlar, beslenme destek ekibinin kontrolünde, üst düzey steril ortamlarda hazırlanıyor. Ünite, hastaların beslenmesini hastaneden çıktıktan sonra evlerinde de izliyor ve gerekli desteği veriyor.

Klinik Nutrisyon terimi dünyada ilk kez 1960’ların sonlarında ABD’de kullanılarak, uygulamaya girdi. Son yıllarda Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan yöntem, etkin tedavi ve destek yöntemleri arasında yer alıyor.

Doğal beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda Enteral Nutrisyon (EN) ve Parenteral Nutrisyon (PN) yöntemleri devreye giriyor. Bu yöntemlerde temel amaç, hastaların besin tüketemediği durumlarda beslenmelerini sağlayarak,  biran önce normal yaşantılarına dönmelerini sağlamak. Klinik beslenmenin başarılı şekilde uygulanabilmesi için beslenme destek ekibine gereksinim duyuluyor.

Bu beslenme gereksinimi olan hastaya doğru, ucuz ve güvenilir bir program uygulanabilmesi için farklı bilim alanlarından sağlık personelinin birlikte çalışmasını gerektiriyor. Ekip disiplinler arası hekim, diyetisyen, hemşire, teknisyen, eczacı ve sekreterden oluşuyor [ Doç. Dr. Mutlu DOĞANAY (Genel Cerrahi Uzmanı- Klinik Nutrisyon Ünitesi Sorumlu Doktoru), Doç. Dr. Tanju TÜTÜNCÜ  (Genel Cerrahi Uzmanı), Doç. Dr. Hatice YAĞMURDUR (Anestezi Uzmanı), Uzm. Dr. Deniz ERDEM (Anestezi Uzmanı), Doç. Dr. Arzu YETKİN ( Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı), Dr. Dilek ATABEY (Eczacı), Dyt. Pırıl Tuncay (Diyetisyen), Hemşire Arzu ŞAHNA (Sorumlu Hemşire), Hemşire Hülya ERGUN (Hemşire), Gülsüm ÖZCAN (Tıbbi Teknolog-Dolum Elemanı), Hatice ERASLAN (Biyolog-Dolum Elemanı), Ramazan OKATAN (Personel)]

Klinik Nutrisyon Ünitesi , 1997 yılında faaliyet göstermeye başlamış olup, Temmuz 2009 yılından günümüze kadar da  Doç. Dr. Mutlu Doğanay’ın sorumluluğunda  faaliyetlerine devam etmektedir. Hastanenin C Bloğundan Acil Servis bölümüne geçiş koridorunda bulunan ünite fiziksel olarak hesaplamaların yapıldığı dolum ünitesi,  ofis ve depo bölümünde oluşuyor.

Özel bir alan

Klinik beslenmenin doğal beslenmeden farklı olması, bu alanda uzmanlaşmış görevlilere ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Disiplinler arası bir çalışma gerektiren klinik beslenme, uyumlu çalışan ekiplerin oluşmasını zorunlu kılıyor.

Beslenme destek ekibinin göstereceği dikkat, en fazla yarar ve en az komplikasyonla uygulamayı sağlayabilir. Ankara Numune Hastanesi’ndeki ünite personelinin eğitim ve araştırmaya yönelik hedefleri de bulunuyor. Bu hedefler, şu başlıklar altında toplanıyor: 

_ Çeşitli kliniklerden gelen beslenme desteği ile ilgili konsültasyonlara cevap vermek,
_ Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, malnütrisyon derecesini belirleyebilmek,
_ Uygun tedaviyi planlayabilmek, etkili ve güvenli bir beslenme desteği sağlayabilmek,
_ Enteral-parenteral yola karar vermek ve yerleştirmek,
_ Besin öğelerinin alımını düzenlemek,
_ Beslenme desteği ile ilgili gelişmeleri, monitorize etmek,
_ Katater sepsislerini ve komplikasyonları azaltmak,
_ Gerekli tedavi değişikliklerini planlamak,
_ Uygulanan tedavinin yararlılığını artırmak,
_ Evde enteral ve parenteral beslenmeyi uygulamak,
_ Ürünlerin kullanımında oluşabilecek suiistimali engellemek ve dokümantasyon işlemlerini gerçekleştirmek. Ünite ayrıca, hastane çalışanlarını eğitmeyi, ekip üyelerinin eğitim seviyesini yükseltmeyi, günlük pratiği bilim ortamına aktarmayı ve bu alanda bilimsel araştırma yapmayı da hedefliyor.

Ekip bilinci

Klinik beslenme uygulamasında, tedaviyi yapan ekip üyeleri arasındaki uyumun kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiliyor. Bu amaçla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ünite çalışanları gerektiğinde birbirlerinin rollerini üstlenebiliyor.

Üniteden yararlanan hastaların bilgilerinin istatistiği de çıkarılıyor. Hasta sayısı, beslenme süreleri,  kullanılan enteral-parenteral ürünlerin miktarı, maliyet analizi, hastanede kalış süreleri, beslenme desteğinin etkinliğini gösteren parametreler ile hazırlanan dosyalara yansıtılıyor.

Ünite personeli yeni gelişmeleri izlemek amacı ile bu alandaki seminerlere, çalışma toplantılarına  kongrelere katılıyor ve kurum içinde hizmet içi eğitim düzenliyor. Personel, ülke içi ve dışında bu alanda kurulmuş dernekler ile ilişki kurarak, gelişmeleri izliyor.

Ürün kaybı önleniyor

Ünitede etkin ve güvenli bir tedavi ile hastaların hastanede kalış süreleri azalıyor ve ürünlerin kullanımında yaşanabilecek kötü niyetler engelleniyor. Bu yolla da ekonomik yarar sağlanıyor. Hastaların çoklu şişe sistemiyle beslenmeleri durumunda yaşanan ürün kaybının önlenmesi için de tedbir alınmış durumda. Compounder (karıştırıcı) sistemiyle dolum yapılan bu ünitede ise, yüzde 25 oranında solüsyon kaybı önleniyor.

Her aşamada değerlendirme

Beslenme destek tedavisinin yerine getirilebilmesi için kısa aralıklarla durum değerlendirmeleri yapılması gerekiyor. Bu değerlendirmelerde malnütrisyonun tipi ve derecesi belirleniyor, buna göre besin  öğelerine (enerji, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral) ve sıvı gereksinimlerine karar veriliyor. Bu değerlendirmeler sonucunda pratik, tedaviye dönük, maliyet etkin beslenme rejimleri seçiliyor, planlanıyor ve yürütülüyor.

Çok sayıda organ yetmezliği olan, metabolizması bozuk travmalı hastalar için uygun beslenme planları çıkarılıyor, beslenme tedavisi hedeflerine ulaşacak planlar geliştiriliyor. Beslenme desteğinin başarısızlığa uğramaması için hastanın beslenmeyi kabul edip etmediği, sürekli izleniyor. Hastalara verilecek olan solüsyonlar tamamen kapalı bir sistem içinde hazırlandığı için kontaminasyon engelleniyor. Ünitenin diğer bir avantajı ise hastaya ve hastalığa spesifik karışım hazırlanabilmesi.

Karıştırıcı ile hazırlanan sıvı, hastanın spesifik gereksinimlerine göre hazırlandığı için, sağladığı biyoyararlanım da daha yüksek oluyor ve geleneksel yöntemlerde ortaya çıkan metabolik komplikasyonlar (hiper/hipoglisemi, sıvı ve elektrolit dengesizlikleri) daha az görülüyor. Hastalara verilen solüsyonlar yüksek güvenlikli ve steril ortamlarda hazırlanıyor. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bu ünitesi Avrupa ve Amerika standartlarında belirtilen yayın ve kılavuzlara uygun oluşturulmuş durumda.

Dünya standartlarında temiz odaya sahip olan ünite, dolumlar pozitif hava basınçlı, izole kontrollü bir odada yapılıyor. Dolum yapılan bölgede yüksek hava kalitesi ve laminar hava akımı bulunuyor. Hepa filtreli klimanın da yer aldığı bölümde çalışan personel tamamen steril kıyafetlerle işlerini yapıyor.

Bölüme malzemeler ve personel  ayrı bölümlerden giriş yapıyor. Ortamın sıcaklığı, nemi dışarıdan kontrol paneli ile ayarlanıyor.

Dolum yapılan bölümün partikül izleme, hepa filtre sızdırmazlık testleri düzenli olarak yapılıyor. Bölüm, dolum öncesi temizlendikten sonra yarım saat UV ışınlarına maruz bırakılıyor. Çalışan personel bu konuda özel eğitim alıyor, mekân içi ve el temizliğine azami dikkat gösteriliyor. Dolum yapılan torbaların enfeksiyon kaynağı olmadığı rutin olarak yapılan mikrobiyolojik kontrollerle ispatlanarak dosyalanıyor.

Solüsyon hazırlama süreci

Herhangi bir hastaya besin hazırlanması işlemi beslenme bozukluğu olan hasta için üniteden konsültasyon istenmesiyle başlıyor. Beslenme destek ekibi, hastayı değerlendiriyor ve hastanın ihtiyacı olan kalori (yağ  ve karbonhidrat) ve protein değerlerini, risk faktörlerini de göz önüne alarak hesaplıyor.


Hesaplanan değerler, her hastaya özellikli etiket olarak basılıyor ve etiket barkod okuyucu ile karıştırıcı cihazına tanıtılıyor. Daha sonra besin el değmeden hazırlanıyor. Cihazın otomatik dolumu yapmasının ardından hazırlanan solüsyon üzerine barkod yapıştırılıyor.

Bu barkod sayesinde hazırlanan ürünlerin başka hastalara gitmesi gibi bir karışıklık yaşanmıyor. Hazırlanan ürünler üzerinde içeriği, hazırlanış ve son kullanış tarihi, hasta, klinik adı, uygulama ve saklama şeklini içeren bilgiler de yer alıyor.

Ürün özel bir görevli tarafından servisteki ilgili hemşirelere dağıtılıyor. 

Ünitede günde ortalama enteral ve parenteral 60 hasta beslenme destek ekibi tarafından izleniyor. Ünite, günde yaklaşık 30-45 adet dolum yapabiliyor. Klinik beslenme ünitesi ayrıca hastanede yatan hastaların yanı sıra taburcu olmasına rağmen beslenme ihtiyacı devam eden bazı hastaları evlerine gittikten sonra da takibini sağlamaya çalışıyor.

Adres: ANEAH Merkez Bina, C Blok, Zemin Kat.

Tel: 0312 508 45 26