T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Fizik Tedavi Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 12/06/2018

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinin yürütüldüğü merkez “Tedavi Ünitesinde”, toplam sekiz adet uygulama kabini mevcuttur ve aynı anda sekiz hastaya hizmet verme kapasitesine sahiptir.

Bu ünite yatan ve ayaktan hastalara hizmet vermektedir ve aktif olarak çalışan iki fizyoterapist, bir fizik tedavi teknikeri ve bir iş uğraşı teknikeri mevcuttur. Elin travmatik ve travmatik olmayan hastalıklarının tanı, izlem, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin yürütüldüğü “El Rehabilitasyonu Ünitesinde” iki fizyoterapist ve bu üniteye bağlı

“Ortez Atölyesinde” iki ortez protez teknikeri görev yapmaktadır. Sıhhiye Semt Polikliniğimizde ise yalnızca ayaktan hastalara hizmet veren “Tedavi Ünitesi” mevcuttur ve bir fizyoterapist görev yapmaktadır. Sıhhiye biriminde bel-boyun okulu hizmeti de yürütülmektedir. 

Adres: ANEAH Merkez Bina, C Blok, Bodrum 1. Kat.

Tel:0312 508 48 20