T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aferez Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 12/06/2018

Aferez Ünitesi, Hematoloji Kliniği‟ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Aferez; ayırma, uzaklaştırma anlamına gelen bir sözcüktür ve bu ünitede de hasta veya donörün kanının içindeki bileşenlerin ayrılması işlemi gerçekleştirilmektedir. Tam kanın donör veya hastadan alınarak, komponentlerine ayrılması, istenen komponentin tutularak geri kalan kısımların donör veya hastaya geri verilmesi işlemidir.

Merkezimizde hem donör hem de terapötik aferez yapılmaktadır. (Donör trombosit aferezi, plazmaferez, lökoferez, eritroferez, terapötik tromboferez, kök hücre aferezi,lipit aferezi gibi). Aferez işlemleri ünitemizde, gelişen teknolojiye paralel olarak bilgisayarlı otomatik cihazlar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Ünitede çalışan hekim ve hekim dışı personel sertifikalıdır.

Adres: ANEAH Merkez Bina, C Blok, 4. Kat.

Tel:0312 508 46 39 - 4789