T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İşitme, Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi

Güncelleme Tarihi: 20/06/2018

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşitme, Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi
Merkezimiz, 2005 yılında kurulmuş olup, uzman kadro ve modern cihazlarla hizmet sunmaktadır. Merkezimizde pediatrik (bebek, çocuk) ve erişkin hastalara yönelik sağlık hizmeti verilmektedir.

Merkezimizde koklear İmplant ameliyatı öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında gerekli odyolojik değerlendirmeler ve uygulamalar uzman odyologlar tarafından yürütülmektedir. Merkezimiz, Türkiye çapında her yeni doğan bebeğin işitmesinin test edilmesini ve böylece işitme kayıplarının erken belirlenmesini hedefleyen Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı kapsamında referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Hastanemizin hakem hastane olması nedeniyle, mediko-legal vakaların işitme değerlendirmeleri merkezimizde yapılmaktadır.

İşitme-Konuşma Eğitimi Ünitesinde, koklear implantlı, işitme kayıplı hastalar ile gecikmiş konuşma, artikülasyon ve fonolojik bozukluğu bulunan hastalara işitme-konuşma eğitimi verilmekte olup, aile eğitimi ve danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

İhtiyaç duyulan çocuk hastaların, özel eğitiminde rol alan özel eğitim öğretmeni ve okula giden çocukların sınıf öğretmenleri ile iletişim kurularak çocuğun en kaliteli düzeyde eğitim almasına katkı sağlanmaktadır. Koklear implant ameliyatı planlanan hastaların psikolojik uygunlukları ekibimizde yer alan Uzman Psikolog tarafından değerlendirilmektedir.

Gereksinim duyulduğu durumlarda, merkezimizde takibi yapılan işitme kayıplı, koklearimplantlı, konuşma ve ses bozukluğu olan hastalar ile hasta yakınlarına psikolojik destek hizmeti sunulmaktadır.

Merkezimizde Verilen Hizmetler

Komple Odyolojik Tetkik, Çocuk Odyometri,Yüksek Frekans Odyometri, Akustik İmpedans, İşitsel Beyin Sapı Cevabı (BERA/ABR/ERA/BAER), Otoakustik Emisyon Testi, İşitme Cihazı Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Koklear İmplantFittingi (Programlama), Yenidoğan İşitme Taraması, Denge Testleri (Pozisyonel Testler, Okülamotor Testler, Kalorik Testler, VEMP), Ses Terapisi, Konuşma Bozuklukları Tedavisi (Kekemelik, Gecikmiş Konuşma, Artikülasyon ve Fonolojik Bozuklukların tedavisi), Çocuk İşitme ve Konuşma Eğitimi, Dil ve Konuşma Değerlendirmesi (PLS4, DGTT II, BBFT II), İşitsel Algı Becerilerinin Değerlendirilmesi (EARS, ÇĠAT, MAIS, MUSS).

Merkezimizdeki Test Ekipmanları

1 adet odyometre cihazı, 1 adet impedansmetre, 1 adet yüksek frekans timpanometre, 1 adet ABR cihazı, 1 adet otoakustikemisyon cihazı, 1 adet VNG cihazı, 1 adet hava kalorik test cihazı, 1 adet su kalorik test cihazı, 3 ayrı koklear implant ürününün programlama sistemleri mevcuttur.
Randevu alma: Merkezimizden randevu almak için öncelikle hastanemizin Kulak-Burun-Boğaz Polikliğine başvurulması ve muayene olunması gerekmektedir. Doktor tarafından merkezimize yönlendirilen hastalar, sekreterliğe başvurmak suretiyle veya telefonla randevu alabilmektedir.

Adres: İşitme-Konuşma-Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi, Sağlık-1 Sok., No:38, Kat:3, Yenişehir / Sıhhıye ANKARA

Tel: 0 (312) 433 05 59- 434 23 59