T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kan Merkezi

Güncelleme Tarihi: 12/06/2018

Kan Merkezimiz, hastanemizde yatan hastalara gerekli olan kan ürünlerini hastaların hizmetine sunmak konusunda 24 saat sürekli hizmet üretmektedir.
2014 yılına kadar Geçici Bölge Kan Merkezi olarak çalışan, yıllık 12000-14000 ünite Eritrosit Süspansiyonu, Taze Donmuş Plazma ve Trombosit Süspansiyonu üreten merkezimiz; 2014 yılı Şubat ayından itibaren, Kızılay Bölge Kan Merkezi ile yapılan sözleşme gereği, hastalara hizmetine Transfüzyon Merkezi olarak devam edecektir.

Ancak Kızılay’ın, Hastanemiz kan ürünlerini karşılayamadığı durumlarda, Merkezimizde donörlerden kan alınarak, Eritrosit Suspansiyonu, Trombosit Suspansiyonu, Taze Donmuş Plazma üretilmeye devam edilecektir.

Halen mevcut beş donör koltuğunda donörlerden günde ortalama 50 ünite kan alınmakta ve bunlardan otomatize cihazlarla Eritrosit Süspansiyonu, Trombosit Süspansiyonu, Taze Donmuş Plazma, Kriyopresipitat üretilmektedir.

Gerekli olan ürünlere Işınlama ve Filtrasyon işlemleri yapılmakta ve Yıkanmış Eritrosit Süspansiyonu hazırlanabilmektedir. Laboratuvarda, günde ortalama 140 adet Kan Grubu Testi, 100 adet Cross-Match Testi, Rh Subgrup Testleri, Direct Antiglobulin Test, İndirect Antiglobulin Test, Antikor Tanımlama Testi gibi testler tam otomatik cihazlarda çalışılabilmektedir.


Adres: ANEAH Merkez Bina, A Blok, Bodrum 1. Kat.

Tel: 0312 508 44 66-4461