T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnme Merkezi

Güncelleme Tarihi: 12/06/2018

İnme merkezimiz Türk Nöroloji Derneği tarafından kılavuzlarda belirtiği şekilde oluşup haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek şekilde dizayn edilmiştir.  Ekip içerisinde 3 gün noröloji uzmanı (koordinatör )yoğun bakım nörosonolog, girişimsel nöroradyoloji konularında özelleşmiş), 1 beyin cerrahi uzmanı ve 1 girişimsel nöroradyoloji uzmanından oluşmaktadır.

Merkezimiz 6 yıldır öncüllerinin gelişmesiyle, önce diagnostik anjigrafi işlemlerine başlanarak oluşmuştur.

Her gün 24 saat acil servise başvuran iskemik inme hastalarına ilk 3 saat içerisinde iv trombolitik, ilk 6 saat içerisinde trombektomi, embolektomi işlemleri uygulanabilmektedir. 

İnmeye acil müdahale kapsamı içerisinde ilk tanı konulmasını, tedaviye karar verilmesine ve tedavi uygulanmasını ve işlem sonrası hastaların izlenim doğru şekilde yapılması için oluşturulmuş kılavuz doğrultusunda hareket edilmektedir. Hastaların ilk olarak geldiği acil servis servisten hastanın izlediği yoğun bakım ünitesine kadar belirtili bir eğitim ve denetim birikimi ve işlem akış düzenlenmesi oluşturulmuştur.

Merkezde Acil İşlemler Dışında Vasküler Nöroloji Yaklaşımları Olarak,

Nörosonoloji  (karotis vertebral usg-doppler, transcranial usg doppler incelenmesi, beyin ölümü tanısı destekleyici olarak cerebral sirkulatuvar arrestin göstermesi)

Girişimsel Nöroradyoloji (stent yerleştirilmesi, tanısal anjiografi, trombektomi) yapılmakta olup;

Kuruluşundan itibaren öncüleriyle birlikte 200’ e yakın anjiografi + stentleme, tanısal anjiografi, 100e yakın trombektomi işlemi gerçekleştirilmiştir.
Nörosonoloji olarak 2013 yılında bu yana 10.000 den fazla inceleme yapılmıştır.

İşlem Sonrası Takip

Yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastalarda işlemlerin özelliğine göre izlem ve radyolojik görüntüleme planı izlenmektedir.