T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Patoloji Laboratuarı

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Hastanemiz poliklinik ve kliniklerine başvuran, ayakta yada yatarak takip edilen hastaların takip aşamalarında, ilgili klinik hekimlerinin gerekli gördüğü doku, organ veya sitoloji materyali, poliklinik ve ameliyathanelerden bölümümüze ulaştırılır.
Gelen materyal kayıt, örnekleme, takip, kesit ve boyama işlemlerinden geçirilerek yılda ortalama 150.000 hasta başvurusu ile 7 gün 24 saat hizmet veren bir birimdir. Acil Tıp Kliniği’nde tüm hastalar acil tıp doktorları
tarafından değerlendirilmektedir.
Hasta değerlendirme, muayene, stabilizasyon ve tedavi önceliği başvuru sırasına göre değil, hastaların hastalıklarının aciliyetlerine (triaj sistemine) göre yapılmaktadır. Bunun için Acil Tıp Kliniği‟nde triaj sistemi uygulanmaktadır.
Hastalar, triajda asistan hekim tarafından karşılanmakta ve şikayetlerine göre değerlendirme öncelikleri ve yerleri belirlenmektedir. Buna göre hastalar, hastalıklarının ağırlıklarına göre triyajda değerlendirildikten sonra, ilgili muayene alanına yönlendirilmekte, çok acil (emergency) hastalar ise direkt ressüsitasyon ve/veya monitörlü izlem alanına alınmaktadır.
Adres: ANEAH Merkez Bina, Acil Binası