T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kardiyoloji Laboratuvarı

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Elektriksel kardiyoversiyon

Renkli doppler ekokardiyografi(dissenkroni değerlendirilmesi dahil)

Transözafageal ekokardiyografi

Efor testi

EKG holter

Ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu

Koroner anjiografi

Kalp kataterizasyonu

Elektrofizyolojik çalışma

Ablasyon tedavileri (konvasiyonel teknik ve 3 boyutlu haritalama ensite eşliğinde)

Kalıcı kalp pili implantasyonu

İntraaortik balon pompası takılması

Biventriküler pil implantasyonu

Icd implantasyonu

Geçici pil uygulaması

Sinyal ortalamalı EKG çekilmesi

Icd ve kalıcı kalp pili kontrolü

Katater Laboratuvarı

Adres: ANEAH Merkez Bina, C Blok, Zemin Kat, Tel:4775

Eforlu EKG ve EKO

Adres: ANEAH Merkez Bina, C Blok, Bodrum 2. Kat,

Tel:0312 508 47 82