T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Biyokimya Kliniği

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Laboratuvar hizmetinin verildiği ve asistan eğitiminin yapıldığı bir eğitim kliniğidir. Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı; Merkez Biyokimya ve Acil Biyokimya Laboratuvarlarından oluşmaktadır.

Merkez Biyokimya Laboratuvarı;  Rutin Biyokimya Laboratuvarı, Hormon Laboratuvarı, İdrar Laboratuvarı ve Hematoloji  Laboratuvarı olmak üzere dört alanda hizmet vermektedir.  Yerleşkesi A blok B-2. kattadır. İdrar Laboratuvarı A Blok B-1. kattadır.

Acil Biyokimya Laboratuvarı Acil Binası B-1. katta  hizmet vermektedir. Ayrıca Kolej Semt Polikliniğinde Rutin Biyokimya, Hematoloji ve İdrar Laboratuvarı, Mamak ve Sıhhiye  Semt Polikliniklerinde ise İdrar Laboratuvarımız hizmet vermektedir.  Sempt poliklinik laboratuvarlarında çalışılmayan testler için örnekler,   mesai saatleri içerisinde belirlenen periyotlarda  kurye tarafından  merkez biyokimya laboratuvarına getirilerek çalışılmaktadır.

Güncel literatür verileri ışığında test menüsünü ve ölçüm yöntemlerini güncelleyen laboratuvarımız Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan tüm testleri ya çalışmakta ya da akredite bir laboratuvarda çalışılmasını temin etmektedir.

Merkez Biyokimya Laboratuvarı mesai saatleri içerisinde,  Acil Biyokimya Laboratuarımız ise  24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 
Laboratuvarımızda günlük işleyiş sabah saatlerinde cihazların günlük bakımı, testlerin kalibrasyonu ve iç kalite kontrol örneğinin çalışılarak sonuçların değerlendirilmesi ile başlar. Daha sonra hasta numuneleri çalışılır,  sonuçlar uzman doktor ve asistanlar tarafından değerlendirilerek onaylanır. Laboratuvarımızda yapılan analizler uluslararası güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış ölçüm yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir.

Çalışılan her test için RIQAS dış kalite kontrol üyeliğimiz mevcuttur ve düzenli olarak kontrol edilerek çalışmaların doğruluğu güvence altına alınmaktadır.
Kliniğimiz bünyesinde  2 doçent, 1 başasistan, 5 uzman doktor, 12 asistan ve 41 adet laboratuar teknisyeni bulunmaktadır.  Asistan eğitimleri pratik ve teorik eğitimleri kapsamakta, ayrıca bilimsel çalışma yapma nosyonunun kazandırılması üzerinde önemle durulmaktadır.
Kliniğimiz eğitim programında,  haftada bir saat seminer anlatımı ve 1 saat makale sunumu yapılmaktadır. Ayrıca laboratuvarımızda hastanedeki tüm kliniklerle iş birliği içinde bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

İletişim Bilgileri:
Rutin Biyokimya Laboratuvarı: 0312 508 42 56
Hormon Laboratuvarı: 0312 508 42 57
Hematoloji Laboratuvarı: 0312 508 44 30
İdrar Laboratuvarı: 0312 508 44 68
Acil Biyokimya Laboratuvarı: 0312 508 58 41