T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Birim Görev Tanımı   

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda kuruma ait tüm çalışmaları gösteren Tıbbi İstatistik verilerinin toplanıp, kontrol edilmesi, düzenlenmesi, tüm resmi istatistiklerin ve yazışmalarının hazırlanarak, Bakanlık Merkez Teşkilatlara e-posta ve üst yazıları ile Sağlık Müdürlüğüne göndermek ve Hastanemiz kliniklerine yaptıkları  çalışmalar hakkında bilgi vermek .          

Günlük Yapılan ve Gönderilen İşler

1.TSİM  (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü ) için, akut barsak enfeksiyonları günlük sürveyans formu                  
2. Günlük ihbarı zorunlu hastalıklar    

Aylık Olarak Yapılan Ve Gönderilen İşler

- Kalıtsal Kan Hastalıkları (Talasemi) Bildirim Formu
- Ana Çocuk Sağlığı Program Çalışmaları Formu  (Form:103)
- Aşı Sonuçları Formu
- Aile Planlaması Formu (Form:102)
-  Paraziter Hastalıkları İstatistik Çizelgesi
- Anne Ölümleri Bildirim Formu
- Hastane Bilgi Formu(TSİM)
- Bebek Ölümleri Bildirim Formu
- Tüberküloz Bildirim Listesi
- Doğumlar ve Ölümler Formu
- Nitelikli Sağlık Hizmetleri Formu  (  Radyo-Terapi, Yanık, Nükleer Tıp )
- İntihar Girişimleri Geri Bildirim Formu
- Beyin Ölümü ve Potansiyel Donör
- Hiv Test Sonuç Çizelgesi
- Yoğun Bakımı Servisi Bilgi Formu
- Hastane Doğum Değerlendirme Formu
- Gebelere Demir Destek Proğramı
- Gebelere D Vit. Destek Proğramı
- Ketem dışı İşlemler (gaitada gizli kan,smear,mamografi)
- Hastane Bilgi Formu
- Nitelikli Sağlık  Hizmetleri
- Ağız ve Diş  Sağlığı Bilgi Formu Tsim’e Veri Girişi

3 Aylık Yapılan ve Gönderilen İşler

1. Hasta Yatak Ve İzleme Formu (Form: 56)
2. Laboratuar Çalışmaları Formu(Form 57
3. Ağız Ve Diş Sağlığı Çalışmaları Formu (Form 58)
4. Semt Poliklinik Çalışmaları Bilgi Formu
5. Hastalık İstatistik Formu (Form 53)
6. Sigara Bağlantılı Hastalıklar Tablosu
7. Hastane Doğumlarını Değerlendirme Formu
8. Bakan Sunumu

6 Aylık Yapılan ve Gönderilen İşler

1. Organ Nakli Merkezleri Nakli 6 Aylık Formu
2. Diyaliz Hizmetleri 6 Aylık Bilgi Formu
3. Bakan Sunumu
4.Hastane Doğ.Değ.Formu

Yıllık Yapılan ve Gönderilen İşler 

1. Hasta Yatak ve İzleme Formu(Form: 56) 
2. Laboratuvar Çalışmaları Formu(Form 57) 
3. Ağız Ve Diş Sağlığı Çalışmaları Formu (Form 58) 
4. Semt Poliklinik Çalışmaları Bilgi Formu 
5. Hastalık İstatistik Formu (Form 53) 
6. Bakan Sunumu

İstatistik Şubesinin Çalışma Programı

1. Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerinin toplanmasını sağlamak. 
2. Tıbbi hizmetlerle ilgili toplanan sayısal verileri,  kontrol edip düzenleyerek resmi istatistikleri yapmak.
 3. Tüm resmi istatistikleri aylık, üç aylık ve yıllık dönemler halinde hazırlamak.
4. Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.
5. İstatistik birimine bildirilen ihbarı zorunlu hastalıkların gerekli kayıtlarını yaparak ivedi olarak Sağlık Müdürlüğü’ ne bildirmek.
6. Birimde karşılaşılan sorunları tespit ederek birim sorumlusuna iletmek.
7. Hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak.
8. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve diğer tıbbi birimlerin talepleri doğrultusunda istatistiksel araştırmalar yapmak. 
9. Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer idari ve tıbbi birimlerle koordinasyonu sağlamak.

İstatistik Birimi Çalışanları

Şerife   UYSAL           Tıbbi Teknolog Birim Sorumlusu
Hüsniye  SALAR        Tıbbi Teknolog
Ayhan  SARI              Tıbbi Teknolog
Aysel  ÖZARSLAN       Tibbı Teknolog
Gülsüm  GÖÇMEN             VHKİ

Kullanılan Mevzuat 

657 sayılı DMK’nın tanıdığı yetkilere ve 13 Ocak 1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde belirtilen yetkilere sahiptir.  

Telefon Numarası: 0312 508 55 38

E mail Adresiistatistik@anh.gov.tr