T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eczane

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANEAH) Eczane Birimi, hastanemizin 1881 yılında kuruluşuyla birlikte çalışma hayatına başlamıştır. Ülkemizdeki tam otomasyon sistemi ile çalışan modern eczanelerdendir. 

ANEAH Eczanesi, hastanemizde yatmakta olan hastalarımızın her türlü ilaç ihtiyacını ve eczane hizmetleri beklentilerini karşılamakta ve Sağlık Bakanlığımızın mevzuatlarına uygun şekilde kaliteli ve etkin bir hizmet vermektedir.

Eczanemiz, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Strateji Başkanlığı gibi birimlerle koordineli olarak çalışmakta ve Bakanlığımızın mevzuat ve yönetmeliklerini takip etmektedir. Eczacılarımız,  kesintisiz ve en iyi şartlarda ilaç teminini gerçekleştirmek, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına ilaç konusunda danışmanlık yapmak, İlaçla ilgili protokoller hazırlamak, hasta bilgilendirmesi ve hastane içi eğitimler konusunda programlar geliştirmek gibi sorumluluklara sahiptir.

Hastane eczanemiz,   ilaçların tedariği, stoklanması, iç ve dış birimlere dağıtılması ve hastaya uygun dozda uygun şekilde kullanılmasının kontrolüne kadar bunlarla ilgili kayıt ve döküm işlerinin yürütülmesini gerçekleştirmektedir. Eczanemizde ilaçlar, hem ilaç ambarı hem de eczane servis hizmetleri bölümünde uygun saklama ve depolama koşullarına göre depolanmakta ve kayıtlar tam otomasyon bilgisayar sistemi ortamında tutulmaktadır. Bu anlamda eczacılarımız; ilaç taleplerinin yapılmasında, ihale listelerinin oluşturulmasında, ihale satın alma ve mal muayene komisyonlarında görev almaktadırlar.

Hastanemiz eczanesi Sağlık Bakanlığı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Genelgesine uygun olarak İlaç Takip Sistemine geçen ilk hastane eczanelerinden olmuştur.   
Birimimiz ayrıca, uluslararası standartlara uygun olarak kurulmuş olan TPN (Total Parenteral Nutrisyon), A Blok ameliyathane eczanesi, D blok eczanesi, AMATEM eczanesi gibi ünitelere bir fiil hizmet etmektedir. 


Eczanemiz, ISO 9001:2000 kalite programında belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak  hizmet sunmaktadır. Bu amaçla, depoların yerleşim planlarının çıkartılması, ısı ve nem takibinin yapılması, ilaç tanım ve sistemde stok kartlarının işlenmesi, ilaç minimum-maksimum seviyelerinin kontrollerinin takip edilmesi gibi uygulamalar titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Eczacılarımız, güvenli ilaç kullanımı konusuna son derece önem göstermektedir. Adı ve ambalajı benzer ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaç, ayrı raflarda stoklanarak üzerlerine ayırt edici etiket yapıştırılır.

İlaçlar kendi aralarında sınıflandırılır ve daha sonra yüksek riskli ilaçlar, ışıktan korunması gereken ilaçlar ve son kullanma tarihi yakın olan ilaçlar gibi eczanemizde her ilaç günlük ilaç çizelgeleri ya da toplu çıkışlarla kliniklere ve dış birimlere dağıtılmaktadır. İlaçların periyodik olarak klinik ve dış birimlerde eczacılarımız tarafından denetimleri yapılmaktadır. Narkotik ilaçlar yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak temin edilir, stoklanır, dağıtılır ve kontrolleri gerçekleştirilir. Soğuk zincire tabii ilaçların saklanma ve depolanması ise her gün ısı kontrolleri yapılan buzdolaplarında ve soğuk hava deposunda yapılmaktadır.

Hastane eczacılarımız etik kurul, antibiyotik komitesi, enfeksiyon komitesi ve kalite yönetimi gibi birçok bilimsel ve sosyal komisyonlarda aktif olarak görev almaktadır.
Akılcı ilaç kullanımı prensiplerine uygun olarak “Doğru ilacı,    doğru  hastaya  doğru zamanda  ulaştırmak” ilkesiyle çalışan eczacılar, eczanemizde majistral ilaçların hazırlanması konusuna da önem vermektedir.

Bu konudaki çalışmalar dikkatle sürdürülmekte,  bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, hizmet içi eğitim çalışmalarına önem veren bir ekip tarafından bu hizmetler sunulmaktadır.

Sayın Başeczacımız Dr. Ecz. A. Alper Şahin’in 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başeczacı olarak atanmasıyla başlayan yurtdışı çalışmaları ile ANEAH Eczanesi, birçok alanda yeniden yapılandırılmış ve çağımızın gelişmiş sayılı hastane eczaneleri arasına girmiştir.

BAŞECZACI

Dr. Ecz. Aydın Alper Şahin:  UİB Kordinatörlüğü, EAHP Delegesi


TELEFON NUMARALARI

Ecza Deposu: 5043-5044
Eczane: 5046-5047
Ameliyathane Eczanesi (A Blok): 4237
Ameliyathane Eczanesi (D Blok): 5596