T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Teknolojileri Birimi (STD)

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Hastanelerde mevcut kaynakların ve teknolojilerin akılcı ve verimli kullanımı için hastane tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (STD) kavramı ve uygulamaları tüm dünyada artan bir şekilde kabul görmekte ve yaygınlaşmaktadır.

Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek Hastane Yöneticimiz Prof. Dr. Nurullah Zengin tarafından Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde 17 Şubat 2012 tarihli resmi yazı ile Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (STD-HealthTechnologyAssesment/HTA) birimi kurulmuştur.

STD Birimi ANEAH yönetimi tarafından önceliklendirilen ve birime yönlendirilen teknolojileri tıbbi, ekonomik, etik, hukuki, sosyal ve organizasyonel yönleriyle değerlendirerek yönetime rapor sunmakla görevlidir. Uluslararası, standart ve kaliteli araştırma yöntemlerini kullanarak hastanemizde kullanılan sağlık teknolojilerinin kanıta dayalı değerlendirilmesi ve bilgilendirilmiş klinik ve politik kararların alınmasını desteklemeyi hedefler.

STD yapılacak hususlar hastane için yeni yatırım yapılacak bir teknoloji veya teknoloji grubu olabileceği gibi halen kullanılmakta olan teknolojilerin akılcı kullanımı, endikasyonlarının gözden geçirilmesi ve yatırımların geri çekilmesi şeklinde de olabilir. Değerlendirilen teknoloji ile ilgili rapor önerilerle birlikte yönetime sunulur.STD Birimi ayrıca Hastane Tabanlı STD hazırlama, geliştirme ve raporlama yöntemlerini geliştirir ve ilgili rehberleri yayınlar. STD Ekibi raporunda raporun yaygınlaştırma stratejisi ve etki değerlendirme yöntem önerilerine de yer verir.

ANEAH STD Birimi;

• Kaliteli değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesini, şeffaflığı ve katılımcılığı ön planda tutar.

• İlgili eğitimleri düzenleyerek bu alanda insan gücü yetiştirilmesine katkıda bulunur.

• Konu ile ilgili paydaşları bir araya getirecek konferanslar düzenler.

• Hazırladığı raporlar ile ilgili yaygınlaştırma stratejisini belirler.

• Hastane içinde ve ulusal düzeyde raporların paylaşılmasını sağlar.

• Rapor sonuçlarının kısa ve uzun vadeli etkilerini değerlendirir.

Birimimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.anhhta.org adresimizi ziyaret ediniz.