T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Beslenme ve Diyet Bölümü

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Tarihçe

Beslenme ve Diyet Bölümü 1972 yılında kurulmuştur. Bu dönemde yönetici diyetisyen Melek Dülger yönetiminde; üç diyetisyen ve bir diyet teknisyeni görev almıştır. Daha sonra hastane bünyesinde klinik sayısının artışı ile birlikte diyetisyen sayısı da arttırılmıştır. 1994 yılına kadar mutfaktaki yemek pişirme işini hizmetli kadrosundaki personeller yapmıştır.Bu yıldan itibaren hastanemizdeki yeniden yapılanma çalışmalarına paralel olarak yemek pişirme ve dağıtım işi diyetisyen kontrol ve sorumluluğunda özel sektöre devredilmiştir. Şu anda hastanemizde 14 diyetisyen görev yapmaktadır.

Yönetici diyetisyen, beslenme hizmetlerinin her aşamasında görev yapan diyetisyenler ve diğer tüm personelin yönetimini, organizasyonunu ve denetimini sağlar. Hastane idaresi ile koordinasyonu, hastanenin yiyecek-içecek servisinin yönetim ve organizasyonunu yapar. Yiyecek içecek ihaleleri için gerekli teknik şartnameleri hazırlar hastanede çalışmak üzere işe alınacak aşçı ve garsonların seçiminde görev alır. Kişilerin sağlıklı, güvenilir, beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmesini planlar ve her gün mutfakta hazırlanan yemeklerin kontrolünü yapar. Yiyecek ve içecek servisinde görev alan aşçı ve garsonların eğitimini organize eder.
Bölümde çalışan diyetisyenlerin hafta sonu ve tatil günlerine ait nöbet listelerini hazırlar, başhekimliğe sunar.

Yönetici diyetisyenle birlikte, kurum yönetiminde görev alır. Yatan hastaların ve görevli personelin tüketeceği menülerin planlanmasını Yönetici Diyetisyen ile birlikte hazırlar. İaşe tabelalarını kontrol eder. Kurumda bir veya iki diyetisyen çalışmaktadır. Hastaneye gelen bütün malzemenin kontrolünü yapar uygunluğu onaylandıktan sonra malzemeler hastaneye alınır.

Klinik ve Tedavi Diyetisyeni Hastane genelinde tüm kliniklerde 11 diyetisyen görev almaktadır.
Hastanın beslenme durumunu saptayarak yaşına, cinsiyetine, biyokimyasal ve klinik bulgularına uygun beslenme programını planlar ve uygulatır. Hastanın beslenme durumunu izler ve gerekirse beslenme programını değiştirir. Hastanın diyetine uymasını sağlar. Evde uygulamaları için diyet programlarını düzenler ve eğitimini yapar. Ofis çalışanlarını gıda ve kişisel hijyen konularında bilgilendirir, hasta diyetleri konusunda sürekli hizmet içi eğitim yapar.

Ünite 1996 yılında kurulmuştur. Enteral ve parenteral beslenme ekibinin doğal üyesi olan beslenme ve diyet uzmanı, bu ekibin denetiminde tedavi alan hastaların enteral ve parenteral beslenme programlarını planlayarak, uygulanmasını sağlar. Beslenme programlarını denetler ve hasta eğitimini yapar. Evde enteral ve parenteral beslenmesi gereken hastaların beslenme programlarını düzenler, hastaya ve aile yakınlarına eğitim verir. Bu ünitede bir tane Dr.Diyetisyen görev yapmaktadır.