T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yoğun Bakım Kliniği

Güncelleme Tarihi: 08/06/2018

2013 yılında kurulan Yoğun Bakım Kliniği 25 yataklı Yoğun Bakım-3 (3. Basamak, iki adet negatif basınç olmayan izolasyon), 6 yataklı Yoğun Bakım-2(2. Basamak) ve 7 yataklı Yoğun Bakım-1 (3.basamak) Ünitelerinden oluşmaktadır. 

Klinik ünitelerimizde çalışan uzmanların tamamı anestezisttir. Tüm ünitelerimizde  % 100 doluluk oranı ile 3.basamak hasta takibi yapılmaktadır.Tüm tıbbi branşlardan konsültasyon hizmeti alınabilmekte ve tüm görüntüleme yöntemleri hastanemizde yapılabilmektedir.

Kliniğimizde ultrasonografi, bronkoskopi, portabl röntgen makinesi bulunmaktadır. Sürekli venovenöz hemodiafiltrasyon  ve gerektiğinde plazmaferez  yapılabilmektedir. Ayrıca kliniğimiz 6. Bölge Yan Dal Uzmanlık Eğitim Programı kapsamında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı yetiştirmektedir.