T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yanık Tedavi Merkezi

Güncelleme Tarihi: 08/06/2018

Tarihçe

Hastanemiz Yanık Tedavi Merkezi 1976 yılında kurulmuştur. Op. Dr. Yılmaz KADIOĞLU’nun klinik şefliğinde kurulan Yanık Tedavi Merkezi 2001 yılına değin Op.Dr. Yusuf IŞIK tarafından sevk ve idare edilmiştir. 2001 yılından itibaren klinik 4. Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr. Nuri Aydın KAMA merkezin sorumluluğunu devralmıştır.

2006 yılından itibaren fiilen yanık kliniğinde çalışan Doç. Dr. Ahmet Çınar YASTI 2009 yılında kliniğe sorumlu hekim olarak atanmıştır.

Kuruluşundan bugüne değin Türkiye’nin en önemli yanık tedavi birimi olarak yerini korumuştur. Klinik, Sağlık Bakanlığı tarafından Yanık Tedavi Merkezi olarak kabul edilmesinin yanında Türkiye için Yanık Eğitim Merkezi olarak da kabul edilmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de yeniden yapılandırılan yanık içerisinde kliniğimiz aktif yer almıştır ve açılan yeni merkez ve ünitelerin pek çoğunun sorumlu hekimleri ve sağlık personeli kliniğimizde eğitime tabi tutularak güncel bilgi ve yaklaşımları yakalamışlardır.

2008-2009 yılları arası dönemde klinikte geniş bir revizyon yapılarak güncel tedavi modalitelerinin uygulanabileceği fiziki şartlar sağlanmıştır. Klinik tüm Türkiye’den hasta kabul eden referans merkezi olmasının yanında Azerbeycan, Arnavutluk, Irak gibi yakın ülkelerden de hasta kabul etmektedir. 
Yıllar içinde yanık klinik mortalitesi ciddi bir düşüş göstermiş olup bugün için %2.8 mortalite hızı ile dünya standartlarının üzerinde bir düzey sağlamıştır.

Klinik Uygulamalarımız

ANEAH Yanık Tedavi Merkezi, bugün için dünya üzerinde kabul edilmiş modern yanık tedavi ilkelerinin uygulandığı bir merkezdir. Klinikte. Tüm Türkiye’den ve yurt dışı ülkelerden majör yanık vakaları kabul edilmektedir.

Bu hastaların gelişlerini takiben yoğun bakım takipleri yapılmakta, gerekli cerrahi ve medikal tedavileri sağlanmaktadır. Kliniğimiz yanık olgularda vakum yardımlı kapama sistemlerinin 2005 yılı itibarıyla Türkiye’de ilk kez kullanıldığı birimdir.

Bunun yanında klasik cerrahi debridman tekniklerinin yetersiz kaldığı alanlarda alternatif olarak geliştirilen hidrocerrahi debridman sistemleri de 2008 yılında Türkiye’de ilk kez yine kliniğimizde kullanılmış olup rutin olarak kullanıma devam edilmektedir. Klinikte erken eksizyon erken greftleme uluslar arası prensibi benimsenmesi ile başarı oranı ciddi artış göstermiştir. Majör yanık olgularında tanjansiyel eksizyon veya fasiyal eksizyonu takiben eş veya ayrı zamanlı greftleme rutin olarak yapılmaktadır.