T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Üroloji Klinikleri

Güncelleme Tarihi: 08/06/2018

Tarihçe

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 1925 yılında Dr. Orhan Lütfü Somer tarafından kurulmuştur. Daha sonra klinik şefliği yapan hocalarımız sırasıyla Dr. Fevzi Tamer, Dr. Şemsi Özdilek, Dr. Suat Diker, Dr. İsmet Gürpınar, Dr. Engin Özege, Dr. Zuhal Akalın, Dr. Mesut Çetinkaya, Dr. Ali Atan ve Dr. Ali Memiş’tir. Sağlık Bakanlığının Kasım 2011 tarihinde yayımladığı 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 ayrı birimin olduğu Üroloji kliniği birleştirilerek tek bir klinik haline getirilmiştir.

KLİNİK HİZMETLER:

Yataklı Servis:

B blok 3. Katta yer alan yataklı servis, 42 yataktan oluşmaktadır. Serviste gün içinde 2 üroloji asistanı, 2 sorumlu hemşire, 4 servis hemşiresi ve 4 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri 2 asistan, 2 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir. Serviste 1 adet tek kişilik oda, 4 adet iki kişilik oda, 1 adet 3 kişilik oda, 2 adet 4 kişilik oda, 3 adet 5 kişilik oda ve 1 adet 7 kişilik oda yer almaktadır. Yıllık ortalama yatan hasta sayısı yaklaşık 4.000’ dir.

Poliklinikler:

Üroloji kliniği poliklinikleri A blok asma katta bulunmakta olup, toplam 2 adet muayene odası ve 1 adet üroflowmetri-ultrason odasından oluşmaktadır. Poliklinik hizmetleri gün içinde 2 sorumlu uzman doktor, 2 asistan doktor, 1 sekreter ve 1 personel tarafından devam ettirilmektedir. Üroloji polikliniğinde her yıl yaklaşık olarak 45.000 hasta değerlendirilmektedir.

Ameliyathaneler:

Üroloji kliniğine ait 3 adet ameliyathane bulunmaktadır. Ameliyathanede laparoskopik operasyonlar ile lazer, fleksible üreterorenoskop/sistoskop ve skopi cihazıda dahil olmak üzere endoskopik girişimler için gerekli her türlü ekipman bulunmaktadır. Kliniğimizde yıllık ortalama 10.000 cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir ve bu işlemlerin %20’ sini büyük cerrahi girişimler oluşturmaktadır.

Uygulama alanları;

• Üroonkoloji ( Böbrek, mesane, prostat ve testis kanseri ameliyatları )
• Üriner sistem taş hastalığı ( RIRS, PNL ve URS) 
• Androloji ( Erkek cinsel fonksiyon bozuklukları ameliyatları, varikosel)
• Çocuk ürolojisi ( Hipospadias, inmemiş testis, sünnet vb. )
• Kadın ürolojisi ( İnkontinans, sistosel vb. )
• Nöroüroloji (Mesane ve sfinktere botox uygulamaları vb.)
• Endoüroloji ( Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar )
1. Bipolar prostat ameliyatı ve prostatın vaporizasyonu
2. Lazer taş ameliyat
3. Pnömotik taş ameliyatı
4. Retrograde intrarenal ve perkütan böbrek taşı ameliyatları
5. Laparoskopik böbrek, böbrek üstü bezi, prostat ve testis ameliyatları

Ürodinami Ünitesi

Yataklı servisimizde yer alan ürodinami odamızda bulunan ürodinami cihazı ile basınç-akım çalışması, sistometri-EMG ve üroflowmetri gibi ürodinamik çaşılmalar yapılmaktadır. 
Ultrasonografi Ünitesi
 Yataklı servisimizde yer alan ultrasonografi cihazı ile transrektal prostat ve mesane ultrasonu ile prostat biyopsisi işlemleri yapılmaktadır. Her yıl bu ünitede 1000’e yakın prostat biyopsisi işlemi yapılmaktadır.