T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Plastik Cerrahi Klinikleri

Güncelleme Tarihi: 08/06/2018

Tarihçe

Op.Dr. Şekür ÖKTEN tarafında 1953yılında Plastik ve Çene Cerrahisi olarak kurulan kliniğimizde, o dönemin koşullarında genelde çene cerrahisi ile ilgili işlemler yapılmıştır.
1982 yılında Op. Dr. Şekür Ökten’in emekli olması ile klinik ikiye ayrılmıştır.1. Plastik Cerrahi Kliniği Şefliği’ne Op. Dr. Ziya Kıymaz, 2. Plastik Cerrahi Kliniği Şefliği’ne ise Doç. Dr. Ömer Şensöz atanmıştır. O günlerde Türkiye’de plastik cerrahiye yön veren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik Cerrahi klinikleri örnek alınarak hastanemizde modern anlamda bir plastik cerrahi kliniğinin temelleri atılmıştır. Türkiye’de eğitim veren Plastik Cerrahi kliniklerine zaman içinde TUS sınavının başlamasından sonra, sınavı kazanan bilimsel düzeyi yüksek yeni asistanların atanması ve 1995 yılına kadar son derece yetersiz olan alt yapı ve fiziki şartların gün geçtikçe düzelmesi ile hastanemizde son derece modern bir plastik cerrahi kliniğine kavuşmuş olduk.
1. Plastik Cerrahi klinik Şefi Op. Dr. Ziya KIYMAZ’ ın emekli olmasından sonra 1. Plastik Cerrahi Kliniği Şefliğine bir süre aynı kliniğin şef yardımcısı olan Doç. Dr. Bülent ERDOĞAN vekalet etmiş daha sonra Şubat 1997 tarihinden itibaren 2. Plastik Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr. Ömer ŞENSÖZ vekalete devam etmiştir. Eylül 1998’de Doç. Dr. Bülent ERDOĞAN 1. Plastik Cerrahi Kliniği Şefi olmuştur.Doç. Dr. Bülent ERDOĞAN halen klinik şefi olarak görevini sürdürmektedir.

Klinik Uygulamalarımız

Klinikte mikrocerrahi operasyonları rutin haline gelmiş olup halen ameliyathanede 1 adet Zeis Opmi 6 MD, 1 adet Zeis Opmi 99 mikroskobu genel operasyonlarda kullanılmaktadır.

Gün içi uygulamalar sabah hasta pansumanlarının yapılması ile başlar.daha sonra kidemli asistan eşliğinde vitiz yapılır ve bunu genel vizit takip eder.Bu vizitler sırasında yeni yatan hastaların tedavi planları yapılır ve ameliyat olmuş hastaların ameliyat sonrası durumları değerlendirilir, gün içinde yapılacak işler planlanır.

Pazartesi, çarşamba ve diğer klnikle değişmeli olacak şekilde iki haftada bir cuma günleri kliniğimizce poliklinik ve acil poliklinik hizmeti verilmektedir. Salı , perşembe ve yine diğer klnikle değişmeli olacak şekilde iki haftada bir cuma günler ise ameliyat günüdür.Poliklinik ve acil günlerinde ayaktan hastalara poliklinik hizmeti veren bir grup, yatan hastaları takip eden bir grup, acil poliklinik hizmeti veren bir grup ve dış hasta konsültasyonlarını takip eden bir grup olacak şekilde dört ekip olarak çalışılmaktadır. Ayda bir kez lokal anestezi ile uygulanabilecek operasyonlar için lokal ameliyathane kullanılmaktadır.
Poliklinikte; ilk hasta muayeneleri , taburcu olan ve acilde görülüp ayaktan takip edilen hastaların kontrol muayeneleri yapılmaktadır. Ayrıca hastaların kontrol sırasında pansumanların yenilenmesi, gerekliyse debridman yapılması ve biyopsilerin alınması işlemleri de poliklinikte yapılmaktadır.
Acil polikliniğe başvuran hastaların (ortalama: 20 hasta) büyük çoğunluğunu(%90) maksillofasial travma ve el yaralanmaları oluşturmaktadır Acile başvuran hastaların müdahaleleri yaralanmanın şekli ve türüne göre acil cerrahi polikliniği 3 numarada, acil ameliyathanesinde veya A-blok genel ameliyathanede yapılmaktadır.

KLİNİĞİMİZE  BAŞVURAN  HASTALARIN  TEDAVİSİ İÇİN NASIL BİR YOL İZLENİR?

Hasta ilk olarak poliklinik şartlarında muayene edilir ve değerlendirilir.

Hastanın yatırılarak cerrahi tedavisi düşünülüyorsa hastaya yatış verilir. Yatış verilen hastaların rutin tetkikleri ( tam kan sayımı, hemostaz paneli, seroloji-elisa, tam biyokimya paneli,kan grubu, akciğer grafisi ve elektrokardiyografi) hazırlanır. Operasyondan bir gün önce tetkikleri hazırlanan hasta aynı gün anestezi tarafından genel anestezi açısından değerlendirilir. Dahili problemleri olan hastalar gerekli dahili kliniklerce operasyon açısından değerlendirilir. Ameliyat günleri operasyon açısından her hangi bir engeli olmayan hastalar ameliyat edilirler. Hastalarımız ameliyat sonrası yapılan operasyona göre değişmek üzere 3-4 gün serviste takip edilirler.Operasyon sonrası problemi olmayan hasta taburcu edilerek poliklinikten kontrol ve takipleri yapılır.

Lokal anestezi ile ameliyat planlanan hastalara ilk olarak lokal gününe randevu verilir. Dahili problemi olmayan hastalar operasyondan bir gün önce yatış dosya çıkarmak üzere için polikliniğe çağrılır.Dosya çıkarılması işleminden sonra gerekli öneriler verilerek hastalar evlerine gönderilirler ve ertesi gün tekrar çağırılarak opere edilirler.Ameliyat sonrası ameliyatın türüne göre bir süre takip edilen hastalarda herhangi bir problem görülmez ise hastalar aynı gün taburcu edierek poliklinikten takip edilirler. Dahili problemi olan lokal hastalar rutin kan tetkikleri ile dahili kliniklere lokal anestezi altında operabilite açısından konsülte edilir, operasyona engeli olmayan hastalar diğer lokal hastalara uygulanan prosedürlere uygun olarak opere edilir. Hasta eğer acil servisten başvurduysa takibi gerekli durumlarda veya operasyon planına göre servise yatırılır.