T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nöroşirürji Klinikleri

Güncelleme Tarihi: 08/06/2018

Tarihçe

Ankara Numune Hastanesi, II. Abdülhamit’in direktifiyle çocuk hastanesi olarak açıldığı 1881 yılından beri sağlık alanında hizmet vermeye devam eden en köklü kurumlarımızdan bir tanesidir. Sağlık alanında bugüne değin birçok konuda öncülükte bulunmuş ve çok sayıda saygın bilim adamı bu kurumda çalışmış, yetişmiş ve eğittikleri öğrencileri ülkemizin dört bir yanında hizmet vermişledir ve vermeye de devam etmektedirler.

Ankara Numune Hastanesi Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulan 6 numune hastanesi içinde aynı bölgeye yeni bir hastane olarak tekrar inşa edilmiştir. Hastanemiz 1945 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi açılana kadar Ankara’daki tek sivil hastane olarak görev yapmıştır. Özgün bir Alman mimarisi ile yeniden inşa edilen Ankara Numune Hastanesi bünyesinde II. Dünya Savaşı öncesi ülkemize iltica eden pek çok Alman hekim görev yapmış ve bu anlamda ülkemiz tıbbına katkıda bulunmuştur.

Örneğin, ülkemizde beyin ameliyatlarının çok nadiren yapılabildiği bir döneme denk gelen bu tarihlerde Ankara Numune Hastanesinde birlikte çalışan nöroloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Sarıbaş bir beyin lezyonuna tanı koyup yerini tarif ediyor ve Alman genel cerrahi uzmanı Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior da ameliyatı gerçekleştirebiliyordu.  Bu güçlü geçmiş ve özgün altyapıya sahip olan hastanemiz tüm üniversite ve devlet hastaneleri içerisinde 2014 yılında hekim başına en çok uluslararası yayın yapan bir kurum olarak gurur duymaktadır.

Kuruluşundan bu yana Genel Cerrahi Klinikleri bünyesinde hizmet vermiş olan Beyin ve Sinir Cerrahisi müstakil bir klinik olarak 1970 yılında açılmıştır. O tarihten bu yana kesintisiz olarak çalışan kliniğimizde ülkemizin dört bir yanından gelen hastalara en iyi şekilde ve yüksek standartlar gözetilerek hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Klinik Uygulamalarımız

Hasta akışının çok yoğun olduğu kliniğimiz bir referans merkezi olduğu için en yüksek kapasitede çalışmaktadır.Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında son yıllarda baş döndürücü bir hızda teknolojik gelişmeler olmakta, tanı ve operasyon teknikleri olağanüstü gelişmektedir. Kliniğimiz bu doğrultuda yenilikleri ilk sırada takip etmekte ve olabildiğince temin etmeye çalışmaktadır. Örneğin, beyin damar hastalıklarında kullanılan endovasküler girişimler yani damar içi tedaviler tüm devlet hastaneleri içinde yalnızca kliniğimizde uygulanmaktadır.

Her türlü beyin ameliyatının yapılabildiği kliniğimizde 2014 yılı sonu verileri ile endoskopik beyin ve omurga cerrahileri, beyin damar içi girişimleri ve beyin anevrizması ile damar yumağı (AVM) ameliyatları sayısı tüm devlet hastaneleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca, bu alanların dışında ağrı tedavileri, lazer ve RF termokoagülasyon, epiduroskopi, epilepsi cerrahileri, diğer mikroskopik ve endoskopik girişimler de yoğun olarak yapılmaktadır.  Perkütan spinal cerrahi girişimler, minimal invazif dejeneratif omurga ameliyatları son zamanlarda standart omurga girişimlerinin yerini almaktadır ve kliniğimizde yaygın olarak gerçekleştirilmektedir.

Her yıl ortalama 20000-25000 arası sayıda poliklinik muayenesi gerçekleştirilen kliniğimizde ortalama 2000 civarında büyük beyin ve omurga ameliyatı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 500 beyin anjiyografisi, 200 endovasküler beyin anevrizma ve AVM tedavisi gerçekleştirilmektedir. Yüksek standartlarda 150 beyin ve 100 spinal endoskopik girişim yanında 1000’e yakın standart cerrahi girişim gerçekleştirilmektedir.

Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda kongre, sempozyum ve oturumlarda davetli konuşmacı ve eğitmen olarak görev yapan kliniğimiz hekimlerinin oldukça yüksek sayıda yurtdışı ve yurtiçi sözlü ve poster bildirileri bulunmaktadır. Uluslararası yayın anlamında rekorlara imza atan Ankara Numune Hastanesinin başarıları doğrultusunda Beyin Cerrahisi kliniği hekimlerinin sadece son 2 yılda SCI, SCI Expanded ve Pubmed veri tabanlarına dâhil olan 26 uluslararası yayını bulunmaktadır.  

Kliniğimiz uzmanlık öğrencileri arasında TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavlarında Türkiye çapında en çok tercih edilen Beyin Cerrahi kliniklerinin ilk sıralarında yer almaktadır.