T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kulak Burun Boğaz Klinikleri

Güncelleme Tarihi: 08/06/2018

Tarihçe

Kliniğimiz 1927 yılında Numune Hastanesi’nin kuruluşu ile hizmete başlamıştır. Başlangıçta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin KBB Kliniği, Numune Hastanesinde kliniğimizle birlikte çalışmaktayken; 1951 yılından sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği hizmetine kendi binasında devam etmiştir. Kuruluş yıllarından itibaren kliniğimizde şeflik görevini yürüten hocalarımız; Dr. Nüzhet ATAV, Dr. Şadi BERKMAN, Dr. Abbas URAL, Dr. Yıldırım NALÇA, Doç. Doç. Dr. Cafer Özdem, Prof. Dr. Adil Eryılmaz, Doç. Dr. Adnan ÜNAL ve Doç.Dr.Hüseyin Dere’dir. Şu anda Prof. Dr. Adil Eryılmaz Eğitim ve İdari Sorumludur.

Klinik Uygulamalarımız

Kliniğimizde halen kulak-burun-boğaz dalındaki modern tıbbın gerektirdiği tüm cerrahi ve medikal tedaviler uygulanmaktadır. Teknolojik açıdan tüm gerekli muayene ve cerrahi ekipmanlarımız mevcuttur.
 
Kliniğimizde KBB ve baş-boyun cerrahisi başlığı altında otoloji, rinoloji ve alerji, laringoloji, baş-boyun cerrahisi ve uyku hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde çalışan bir Odyoloji Merkezi ve bir Horlama Ve Uyku Bozuklukları Laboratuarı bulunmaktadır. Kronik otit cerrahisi, stapes cerrahisi, fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, horlama ve uyku apnesi cerrahisi, larinks cerrahisi, tiroid cerrahisi ve maksillofasiyal cerrahi kliniğimizde uygulanan başlıca cerrahi girişimler olup, 2005’ten beri kohlear implant cerrahisi de uygulanmaktadır.

Kliniğimizde ameliyatlar hastalığın ve hastanın özelliklerine göre lokal veya genel anestezi ile yapılmaktadır. Hastalığı ne olursa olsun bütün hastalarımız Kulak Burun Boğaz muayenesinin yanı sıra sistemik hastalıklar yönünden incelenmekte, gerekli görüldüğü takdirde ilgili bölümlerden konsültasyon istenmektedir. Ameliyat öncesinde gerekli kan testleri ve diğer tetkikler yapılmaktadır. Ameliyat öncesinde hastalara kendisine yapılması planlanan ameliyat anlatılmaktadır. Ameliyatın ve anestezinin riskleri konusunda hastalar bilgilendirilerek her hastadan imzalı olur formu alınmaktadır.