T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalp Damar Cerrahi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2018

Tarihçe

Türkiye’nin en büyük ve en köklü tarihine sahip hastanelerinden Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Türkiye’nin en modern kalp damar sağlığı hizmetini sunmak için  Ameliyathane,Yoğun Bakım Ünitesi ve konforlu hasta odalardan oluşan Kalp ve Damar Cerrahisi  Kliniğini hayata geçirdi.

Kalp ve Damar Hastalıkları Kliniğimiz ulusal ve uluslararası alanda birçok akademik başarıya ulaşmış seçkin hekim kadrosu , yüksek nitelikli, donanımlı sağlık çalışanlarıyla ve ileri teknolojiyle 2011 haziran ayı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği Deneyimli uzman kadrosu ve ileri teknoloji cihazlarıyla A Blok 4. katta , 13 yatak servis kapasitesi  4 yatak tam donanımlı Yoğun Bakım Ünitesi +1 Adet izole yoğun bakım ünitesi ve 1 oda ameliyathane ile hizmet vermektedir.

Kliniğimizde  2011  yılı itibariyle   Koroner By-pass, Kalp Kapağı, Büyük Damar Ameliyatları ( anevrizma, diseksiyon ), Periferik Damar Ameliyatları, Venöz Cerrahi ( varis ), Arteriyovenöz  Fistül açılması ameliyatları yapılmaktadır. 
6 ameliyathane, 9 yoğunbakım,8 servis hemşiresi  1 perfüzyonist ve 3 anestezi teknikeri birlikteliğinde  hizmete başlayan kliniğimizin mevcut kadrosunda ,3 eğitim görevlisi ,6 uzman doktor ,1 anestezi uzmanı bulunmaktadır. KVC yoğun bakımımızda 10, servisimizde 9 hemşiremiz ameliyathade 7 hemşiremiz, 2 perfüzyonist, 3 anestezi teknikeri hizmet vermektedir.

Klinik Uygulamaları

Kliniğimizde her sabah saat 08.00’da servis viziti yapılmasını takiben, ameliyat planlanan hastalar servisimizde takip edilerek ayrıntılı tetkik edilmekte ve ameliyata hazırlanmaktadır.. Serviste ameliyata hazırlanmış olan hastalar ameliyat günü sabahında aynı katta   bulunan son teknoloji ile donatılmış  KVC ameliyathanesine  alınır.  KVC ameliyathanemizde  günde 2 tane açık kalp ameliyatı, periferik damar, varis, AVF açılması gibi ameliyatlar yapılmaktadır. Aynı zamanda katater laboratuarında haftanın bir günü EVAR-TEVAR –HİBRİT PERİFERİK DAMAR operasyonları ve periferik arterial ve venöz girişimler yapılmaktadır.

Hastalar ameliyatları bitince direkt olarak aynı kattaki yoğun bakımımıza çıkarılırlar. KVC – Yoğun Bakım 4 yatak kapasitesi ile ve EKG, invaziv ve non invaziv kan basıncı, arteryal saturasyon monitarizasyon ve entübe hastalar için yapay solunum destek cihazları ile tam teşekküllü olarak hizmet vermektedir. Açık kalp ameliyatı yapılan hastalar ve ameliyathaneden entübe çıkarlar ve yoğun bakımda yarım saatlik yakın takiplerle kontrol edilirler. Gün içerisinde hastalar. Tüm parametreler uygun ise extübe edilirler, iki gece yoğun bakım takibi sonrası servise çıkarılırlar. Serviste de yakın takip edilen hastalar çoğunlukla postoperatif 5 veya 6. günlerde taburcu edilirler. Hastalar ameliyatları, ilaçları, diyetleri yapıp yapmamaları gereken hareketler hakkında bilgilendirilerek 1 hafta sonra dikişlerini aldırmak üzere polikliniğe çağrılırlar.

Polikliniğimizde 1 adet muayene odası ve serviste 1 tane pansuman ve poliklinik odası bulunmaktadır. Günlük  60-90  hasta kontenjanı bulunan polikliniğimizde taburcu edilen ameliyatlı hastalarımızın kontrolü yapılmakta, ayrıca kardiyovasküler şikayetlerle başvuran hastaların muayeneleri yapılmaktadır.


Cihaz Sayısı :

Yoğun bakımımızda 5 adet yapay solunum cihazı, 20 adet perfüzör, 2 adet nebülizatör, 10 adet pump cihazı, 2 adet IABP, 1 adet EKG, 1 adet kan gazı cihazı, 1 adet ACT cihazı, 2 adet soğuk buhar cihazı, 1 adet seyyar yapay solunum cihazı, 5 adet sabit monitör, 1 adet seyyar monitör ve 2 adet defibrilatör cihazı mevcuttur, 1 kardiyak aotput çihazı, 1 adet kalp akciğer cihazı,   Servisimiz’de 4 adet seyyar monitör, 1 adet defibrilatör, 1 adet pacemaker, 6 adet perfuzör, 1 adet EKG cihazı, 2 adet nebülizatör, mevcuttur. 

Yapılan Ameliyatlar Erişkin Kalp Ameliyatları

Koroner bypass (on pump/off pump) cerrahisi 
Aort kapak replasmanı 
Mitral kapak replasmanı 
Triküspit kapak replasmanı 
Aort kapak tamiri
Mitral kapak tamiri 
Triküspit kapak tamiri
Pulmoner kapak tamiri
Asendan ve arkus aorta anevrizma ve diseksiyonları 
Torakal aorta anevrizma ve diseksiyonları 
Abdominal aorta anevrizma ve ruptürleri 
Root Rekontruksiyonları 
Aortik root replesmanı
Post MI Ventriküler Septal Defekt(VSD) onarımı
Pulmoner Endarterektomi ve Embolektomi
Kardiyak ve vasküler travma operasyonları 
Sol ventrikül anevrizma operasyonları
Erişkin Konjenital Kalp Ameliyatları 
Atrial septal defekt kapatılması (ASD)
Ventriküler septal defekt kapatılması (VSD)
Kardiyak miksoma ve Tümör çıkarılması
Fallot tetralojisi düzeltme operasyonları 
Pulmoner stenoz giderilmesi 
Patent Ductus Arterious (PDA)

Endovasküler Girişimsel Tedavi

Tıkayıcı periferik arter hastalığı için girişimsel tedaviler 
Periferik arter anevrizmaları için girişimsel tedaviler
Karotis arter darlıkları ve anevrizmaları  için girişimsel tedaviler
Aort anevrizması ve diseksiyonu için girişimsel tedaviler(EVAR-TEVAR)
Pulmoner Emboli ve DVT (Derin Ven Trombozu) için girişimsel tedaviler
Diyabetik ayak için girişimsel tedaviler

Periferik Arter Cerrahileri :
Aorta femoral, iliofemoral, femoropopliteal ve distal bypass’lar ile periferik arterlerin emboli, anevrizma , pseudoanevrizma onarımları,

Karotis Arter Cerrahisi :
Karotis cisim tümörü, anevrizma ve fistülleri onarımları
Karotis arter dalığı için endarterektomi

Vasküler Erişim Ameliyatları:
Ateriovenöz fistül açılması:in situ yada vasküler greftler ile, kalıcı kateter implantasyonu

Venöz Cerrahi: 
Varis ameliyatları (stripping ve varis pake eksizyonları)

Endövenöz Ablasyon:
Radyofrekans ,lazer,skleoterapi

Günümüze kadar 1000 gün geçmiştir.Bu 1000 günde yaklaşık 1000 açık kalp cerrahi prosedürü ve yaklaşık 5000 periferik damar cerrahi prosedürü  (3100 venöz cerrahi,1900 arteryel cerrahi)yapılmıştır. 
Açık kalp cerrahisi yapılan vakaların % 36’ sı  2 ile 7 arası kombine prosedürlü (kapak ameliyatı+koroner bypass+ritim cerrahisi+aort cerrahisi) ve  % 31’ ide düşük EF’li (%15-35) yüksek riskli kardiyak cerrahi vakalarıdır.Kısa sürede yılların referans kalp damar cerrahi kliniklerinde yapılan büyük kalp ve damar ameliyatlarının başarıyla yapılmasının yanı sıra yeni ve modern  tıbbi müdahalelerde  iddialı bir şekilde yapılmaktadır.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin o naif sıfatına ve ismine yaraşır, Numune bir klinik oluşturma ve devam ettirme gayret ve bilinci ile çalışan klinikte; günlük çalışma disiplinlerinde ekip birlikteliğine azami nisbette riayet edilmektedir.Hastalar hafta sonu günleri de dahil olmak üzere sık sık ve devamlı ekip halinde gözetim altında tutulmaktadır.Diğer servislerden yapılan acil ve elektif vaka (acil olmayan ama sıkıntısı olan kalp ve damar hastası) danışmalarına hızlı ve etkin geri dönüş yapılmaktadır.

Ayrıca klinik içi mortalite ve morbidite (istenmeyen ölümcül ve hastalıklı sonuçlar) değerlendirmeleri kesintisiz olarak yapılmakta, her hasta için en az üç kez klinik içi konsey değerlendirmesini takiben operasyona karar verilip  opere edilmektedir.Ayrıca klinikte  ve yoğun bakımda  yatan hastalar telemetri ile ameliyathanedeki  cerrahi vakalar ise işlem sırası tele-konferans sistemi ile dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat internet üzerinden android ve IOS uygulamalar sayesinde takip edilebilmektedir.

Genç Kliniğin;

Amacı:.
Toplumsal,evrensel gereksinimler  ve etik değerler çerçevesinde insan sağlığını iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik sürekli gelişime açık, akılcı ve yaratıcı düşünen araştıran,iyi iletişim kuran bilimsel araştırmalar ve modern yönetim yaklaşımı ile  hasta tedavisinin ileri teknoloji unsurlarıyla desteklendiği ,zaman kısıtlaması olmayan kaliteli ve özgün sağlık hizmeti sunmak

Hedefi: 
Kaliteli ,özgün,uluslar arası standartlara uygun  olarak  koruyucu , tedavi edici ve  rehabilite  edici sağlık hizmeti sunmaktır.