T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Göz Hastalıkları Klinikleri

Güncelleme Tarihi: 08/06/2018

Tarihçe

Hastanemizde 1923 yılında Prof.Dr. Esat Paşa tarafından poliklinik hizmetine başlanmış ve 1925 yılında Dr. Vefik Hüsnü Bulat klinik şefliğine getirilmiştir. 1946 yılında Dr. Muzaffer Sander klinik şefliğine atanmış ve 1964 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Dr. Nihat Bayraktar 1938-1951 ve Dr. Şucaettin Omay 1949-1962 yılları arasında poliklinik şefliği yapmışlardır. Dr. Arif Şerifoğlu 1967 yılına kadar vekaleten, 1967-1989 yılları arasında asaleten klinik şefliğini yürütmüştür. 1989 yılında 1.Göz Kliniği Şefi olan Op. Dr. Gülcan Kural 2012 yılında Göz klinikleri birleştirilene kadar görevine devam etmiştir. 2. Göz Kliniği 1977 yılında kurulmuş ve şefliğine Op. Dr. Kemal Sipahigil getirilmiştir. 1978’de Dr. Sipahigil’in vefatı üzerine, 1983 yılına kadar 1. Göz Kliniğinin şefi olan Op. Dr. Arif Şerifoğlu tarafından yönetilmiştir. 1983 yılında Doç Dr. Emin Gürsel 2. Göz Kliniğini yeniden yapılandırarak 2007 yılında emekli olana kadar 2. Göz kliniğinin şefliğini yapmıştır. 1993 yılında kurulan 3. Göz Kliniğinin şefliğine Op. Dr. Hikmet Hasıripi getirilmiş, 2011 yılında emekli olana kadar görevini sürdürmüştür. 2012 yılında Göz Hastalıkları Klinikleri birleştirilerek Eğitim ve İdari Sorumlu olarak Op. Dr. Gülcan Kural atanmıştır. Op. Dr. Gülcan Kural’ın emekli olmasıyla Op. Dr. Hikmet Yavuz Sarıkatipoğlu halen Göz Hastalıkları

Göz polikliniklerinde 25 muayene biriminde aynı anda hizmet verilebilmekte, başvuran her hastanın muayene, tetkik ve tedavisi yapılabilmektedir. Poliklinik saatleri dışında başvuran acil hastalar da mesai saatleri dışında hastanedeki nöbetçi göz doktorları tarafından değerlendirilerek, gerektiğinde icap nöbeti tutan uzman göz doktorları tarafından her türlü acil ameliyatı yapılabilmektedir. Şehir dışından gelen ve tedavi amacıyla kliniğimize başvuran hastalar, konusunda uzman doktorlarımız tarafından değerlendirilerek her türlü tetkik ve tedavisi kliniğimizde yatırılarak yapılmaktadır.

Poliklinikler ve yataklı servisimiz dışında, polikliniğe başvuran ve konusunda uzman hekimlerimiz tarafından ayaktan takip ve tedavileri planlanan hastalarımız gerektiğinde; Katarakt, Glokom, Şaşılık-Pediatrik oftalmoloji, Retina ve Vitreoretinal Cerrahi, Uvea-Behçet, Kornea-Kontakt Lens, Okuler Onkoloji ve Oküloplasti ve Az Görenlere Yardım birimlerinde takibe alınmaktadır.

Klinik Uygulamalarımız

Poliklinik hizmeti her gün sabah 8.00’dan akşam 17.00’a kadar kesintisiz olarak uzman ve asistanlarımız tarafından verilmektedir. Ayrıca Kolej, Mamak, Siteler, Sıhhiye ve Akyurt Semt Polikliniklerinde de kesintisiz poliklinik hizmeti verilmektedir. Kliniğimizde, mevcut son teknolojiler kullanılarak, başta her türlü katarakt cerrahisi (dikişli-dikişsiz) olmak üzere, her türlü glokom, şaşılık, oküloplasti ameliyatları ve retina-vitreus ameliyatları uzmanlaşmış akademik kadromuz tarafından başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Glokom Birimi
Bu birimde polikliniğe başvuran hastalar arasından, göz tansiyonu ve görme siniri bulguları glokom ile uyumlu olanlar Glokom Biriminde takip edilmektedir. Hastaların görme seviyeleri değerlendirilmekte, farklı tekniklerle (dokunarak veya hava ile dokunmadan) göz tansiyonları, kornea kalınlıkları ölçülmektedir. Göz ön ve arka segment bulguları fotoğraf çekilerek takip edilmektedir. Görme siniri fonksiyonları, renkli görme ve kontrast sensitivite değerlendirilerek belirlenmektedir. Göz tansiyonunun artışında önemli bir bölge olan açının muayenesi özel göz mercekleri ile yapılmaktadır. Görme alanı muayeneleri ve görme siniri tomografisi değerlendirilmektedir. Tüm bu muayeneler sonunda göz tansiyonu tanısı konulan ve takibe alınan hastalara göz tansiyonunu düşürücü ve görme sinirini koruyucu ilaç tedavileri verilmekte, gerekiyorsa lazer tedavileri yapılmaktadır. Cerrahi tedavi gereken hastalara göz tansiyonunu düşürücü her türlü ameliyat, konusunda uzman hekimler tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

Uvea-Behçet Birimi
Behçet Hastalığı, sarkoidoz, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritomazosus, tüberküloz gibi üveite neden olabilecek hastalıklar ile ilgili muayene ve tetkikler yapılmakta, üveit hastaları takibe alınarak farklı üveit tiplerine uygun ilaç tedavileri uygulanmaktadır.

Şaşılık-Pediatrik Oftalmoloji Birimi

Çocuk ve yetişkinlerde görülen şaşılık (göz kayması), ambliyopi (göz tembelliği) ve kırma kusurlarının muayene, takip ve tedavileri yapılmaktadır. Erken doğan bebeklerin muayene ve göz problemlerinin takibi yanında, doğumsal katarakt ve gözyaşı kanal tıkanıklıkları, serebral palsi ve genetik göz hastalıkları olan hastalar da değerlendirilmektedir. Birimimizde çocuk hastaların muayenelerini kolaylaştıran yardımcı aletler yanında göz kayması olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılan cihazlar ve binoküler görmenin değerlendirildiği testler de bulunmaktadır. Nistagmusu olan hastaların takip ve tedavileri, tüm şaşılık cerrahileri ve tedaviye yönelik botulinum toksin enjeksiyonları bu birimin sorumluluğunda yürütülmektedir.

Kornea-Kontakt Lens Birimi
Korneaya ait hastalıklar değerlendirilerek hastaların muayene, tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Kayıtlar için dijital kamera sistemi ile göz ön segment fotoğrafları çekilmektedir. Kırma kusuru olan hastalara yumuşak, sert ve torik(astigmatik) kontakt lensler uygulanmakta, ayrıca keratokonus gibi özellikli kornea hastalıklarında özel lensler verilebilmektedir.
Tıbbi Retina ve Vitreoretinal Cerrahi Birimi
Retina ve vitreus ile ilgili tıbbi ve cerrahi hastalıkların tanı, takip ve tedavileri uygulanmaktadır.
Tanı ve takip amaçlı kullanılan tetkikler:
Dijital fundus fotoğrafı
Fundus floresein anjiyografi (FFA)
İndosiyanin yeşili anjiyografi (ICG)
Optik koherens tomografi (OCT-OKT)
Ultrasonografi

Uygulanan Tıbbi ve Cerrahi Tedaviler:
Pars plana vitrektomi (diabetik retinopati, retina dekolmanı, sarı nokta deliği ve kırışıklığı, göz içi yabancı cisimler ve göz yaralanmalarına bağlı vitreoretinal rahatsızlıklar)
Retina dekolmanı cerrahileri (lokal veya çevresel çökertme ameliyatları, pnömotik retinopeksi, kriyo uygulamaları)
Lazer fotokoagülasyonu
Fotodinamik tedavi
Göz içi ilaç enjeksiyonları

Nörooftalmoloji Birimi
Görme kayıpları, görme yolları ve hastalıkları, kafa içi tümörleri veya multiple skleroz gibi demiyelinizan hastalıklara bağlı görme bozukluklarının tanı ve takibi yapılmaktadır. Göz kayması veya blefarospazmı-hemifasyal spazmı olan hastalara botulinum toksin enjeksiyonu uygulamaları ve bu hastaların takipleri bu birimde yapılmaktadır.
Oküler Onkoloji
Oküler onkoloji göz içi yapılar ve göz çevresi dokuların kanserleri ve kanserli hastalarda ortaya çıkan göz problemleri ile ilgili bilim dalıdır. Kliniğimizde, göz kapağı, konjonktiva, orbita, gözyaşı yolları ve göz içi tümörlerle ve diğer kanserlerde ortaya çıkan göz problemleri ile ilgili teşhis ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Oküloplasti Birimi
Göz kapağı patolojileri ve gözyaşı yollarına ait problemi olan hastalar değerlendirilerek takip ve tedavileri yapılmaktadır. Göz yaşı yolları tıkanıklıklarına bağlı şikayeti olan hastalarda göz yaşı yolları görüntülemesi yapılarak gerekli tıbbi ve cerrahi tadaviler planlanmaktadır. Göz kapağı patolojilerine yönelik pitoz, entropiyon, ektropiyon, kapak tümörleri olan hastaların takip ve tedavileri bu birimin sorumluluğunda yürütülmektedir.