T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Genel Cerrahi Klinikleri

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Tarihçe

Hastanemiz 1881 yılında hizmete başlamış olup Türkiye’nin en köklü ve en deneyimli yataklı tedavi kurumudur. Genel Cerrahi Kliniği 160 ı normal, 20 si acil cerrahi servisinde olmak üzere toplam 180 yatak kapasiteli olup, sahip olduğu 14 ameliyat odası ile günde ortalama 70 ameliyat gerçekleştirilmektedir. Hastanemizde toplam 109 yoğun bakım yatağı olup bunlardan 8 adedi gelişmiş teknolojik cihazlarla donanımlı olarak kliniğimize aittir.Genel Cerrahi Kliniği; konusunda deneyimli 19 Eğitim görevlisi, 26 Uzman ve 23 Asistan olmak üzere toplam 68 hekimle hizmet vermektedir. Hekimlerin dışında 40 hemşire, 8 sekreter ve 15 hastabakıcı olmak üzere 63 yardımcı sağlık elemanı görev yapmaktadır.

Klinik Uygulamaları

Kliniğimizde; Kanser tanısı almış hastalara hizmet verilmektedir.

-Poliklinik hizmeti

-Tedavi planlama

-Tedavi (Kobalt 60ile eksternal radyoterapi ve kemoradyoterapi) yapılmaktadır.

Poliklinik: Mesai saatleri içinde konsultasyon, yeni hasta randevusu, eski hastaların kontrolleri yapılmaktadır.

Tedavi planlama: Randevu ile gelen hastalara tanılarına ve hastalığının bulunduğu çevreye göre simülasyon ve fizik planlaması yapılır, planlama sırasında hasta için özel koruma blokları hazırlanır, tedavi süresi hesaplanır ve eş zamanlı kemoterapi alıp almayacağı belirlenir.

Tedavi (eksternal radyoterapi-Kobalt 60): Planlaması tamamlanmış hastaların tedavisine doktor eşliğinde başlanır. Tedavi süresince doktor kontrolleri ile tedavisi tamamlanır.Bazı hastalar hospitalize edilerek (kemoradyoterapi yapılanlar, ek tıbbi tedaviye gerek duyulan hastalar ve sosyal nedenler ile), bazı hastalar ise tedavilerini ayaktan tedaviye devam ederek tamamlarlar. Tedavi süresi (1- 35) iş günü arasında değişmektedir

Safra kesesi hastalıkları, karın fıtıkları, meme hastalıkları, tiroid hastalıkları,  ülser, hemoroid gibi en sık rastlanan hastalıkların yanı sıra morbid obezite (aşırı şişmanlık),mide, kalın barsak, karaciğer, pankreas kanserlerinin uluslar arası standartlarda operasyonları başarıyla gerçekleştirilmektedir. Son 5 yıldır transplantasyon operasyonları da yapılmaktadır.

Genel Cerrahide son yıllarda ameliyat tekniklerinde inanılmaz gelişmeler kaydedilmiştir. Kliniğimiz bu gelişmeleri geçmişte olduğu gibi bugünde çok yakından takip etmektedir.

Bunun sonucu olarak gelişmiş laparoskopik tekniklerin de kullanılması dahil olmak üzere dünyada uygulanan her türlü cerrahi hastalığın operasyonu başarıyla uygulanmaktadır. Kliniğimiz bu özellikleri ile yabancı ülkelerden gelen hastaları da tedavi etmektedir.

Genel Cerrahi Kliniği bünyesinde ülkemizde çok az hastanede olan modern bir Yanık Tedavi Merkezi bulunmakta olup, yanığın her türlü akut ve kronik tedavisi bu merkezde dünya standartları seviyesinde yapılmaktadır. 

 Hastanemizde ayrıca yanık dahil hastalarındaki kronik yara tedavisinde önemli bir araç olan Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezimiz bulunmaktadır.

Kliniğimiz yoğun bir hasta talebiyle karşı karşıya olup, bu yoğun hizmeti verirken hizmetin en kaliteli şekilde ve hatasız olarak gerçekleştirilmesi için amacıyla  geniş bir hizmet içi eğitim programına sahiptir.

Genel Cerrahi Kliniğimiz 1936 yılından beri genel cerrahi asistan eğitimi vermektedir. Bugün kliniğimizde yetişen genel cerrahi uzmanlarımız bir yandan siz hastalarımıza hizmet sunarken diğer yandan da ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaktadır.

Kliniğimiz, sahip olduğu bu yüksek standartlardan dolayı Türk Cerrahi Derneği’ne başvurarak kalitemizin denetlenenip tescilini talep etmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda ülkemizde Sağlık Bakan’lığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri içinde ilk olmak üzere  “Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Bu özelliği ile halen kliniğimiz Türkiye’de bu kalite belgesine sahip tek genel cerrahi kliniğidir.