T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Tarihçe

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 1961 senesinin Eylül ayında Dr. Çetin Tuna’nın tayini ile dönemin modern anestezi teknikleri uygulanmaya başlanmış, 1962 yılında 2 asistan doktorun katılımı ile kadrosu genişlemeye başlamıştır.

Sırasıyla Dr. Hüsnü Bozbeyoğlu, Dr. Tuğrul Tüzüner, Dr. Bekir Mutlu, Dr. Gündüz Baytok ve Dr. Dinçer Demir tarafından klinik hizmetleri idare edilmiştir. 1972 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği resmi olarak kurulup Klinik Şefliğine Dr. Bekir Mutlu getirilmiş ve 1993 yılında emekli olana kadar bu görevini sürdürmüştür. 
1987 yılında 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği kurularak Klinik Şefliğine Dr. Mehmet Yıldırım getirilmiştir.

1988 yılında Dr. Nermin Göğüş 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Yardımcılığına getirilmiş ve 1990 yılında Klinik Şefi olmuştur. 1999 yılına kadar tek klinik olarak hizmet verilmiştir. 1999 yılında Dr. Bayazit Dikmen 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği şefi olmuştur. 2012 Nisan ayında her iki klinik Doç. Dr. Bayazit Dikmen’in Klinik Eğitim ve İdari sorumluluğunda çalışmalarını sürdürmüştür. Kliniğimize 2013 yılında Prof. Dr. Onur Özlü ve Prof. Dr. Işıl Özkoçak Turan katılmıştır.

Ağustos 2013 tarihinden itibaren Doç. Dr. Nermin Göğüş Klinik Eğitim ve İdari sorumluluğuna atanmıştır. Ocak 2014 tarihinde Prof. Dr. Onur Özlü hastanemizden ayrılmış, yine aynı tarihte Doç. Dr. Nermin Göğüş Prof. Dr. ünvanını almıştır. Şubat 2014 tarihinde Md. Phd. Mustafa Baydar Klinik Eğitim ve İdari sorumluluğuna atanmıştır.

Klinik Uygulamaları

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nin hizmet sunduğu alanlar; ameliyathane içi anestezi uygulamaları, yoğun bakım hizmetleri, akut ve kronik ağrı tedavileri, poliklinik hizmetleri, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları, resüsitasyon hizmetleri ve hastane içi kateterizasyon işlemleridir.

Hastanemizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nin çalıştığı alanlar Ameliyathane, Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathanesi, Yoğun Bakımlar ve PACU(Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi), Algoloji Polikliniği, Anestezi Polikliniği, Girişimsel İşlemler, Mavi Kod, Yanık Kliniği ve Akyurt Semt Polikliniğidir.
Ameliyathane hizmetleri; A Blok 2. Kat ameliyathanesi, Acil servis girişinin 2. katında Acil Ameliyathanesi, D Blokta Yanık Ünitesi ameliyathanesi, yine D Blok giriş kattaki Kadın Doğum ve Göz ameliyathanelerinde verilmektedir.

EKT uygulaması için D Blokta Psikiyatri Kliniğine yardımcı olunmaktadır. Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathanesi A Blok 3. katta hizmet vermektedir. 
Yoğun Bakımlar A Blok 5. katta, C Blok 3. katta, Acil servis girişinin 2. katındadır. PACU A Blok 2. kattadır. Algoloji Polikliniği Kolej Semt Polikliniğinde hizmet vermektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nin polikliniği Poliklinikler bloğunun 1. katındadır. C Blok zemin katta anjiografi, C Blok -2. katta ERCP, Kolonoskopi-Endoskopi, A Blok -2. katta ise girişimsel radyolojik işlemler için hizmet verilmektedir.

Akyurt Semt Polikliniği’nde 1 ameliyat masasında hizmet verilmektedir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nin hizmet sunduğu alanlar; ameliyathane, yoğun bakımlar, ağrı tedavileri, poliklinik hizmetleri, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları, resüsitasyon hizmetleri ve hastane içi kateterizasyon işlemleridir.