T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. Ankara Aile Hekimliği Sempozyumu ve Ankara Numune Aile Hekimliğinin 33.yılı Toplantısı Gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 12/06/2018


Hastanemiz Aile Hekimliği Kliniği tarafından 15 Mayıs 2018 tarihinde Dr. Münif İslamoğlu Konferans Salonu’nda yaklaşık 150 kişinin katılımı ile “Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. Ankara Aile Hekimliği Sempozyumu” gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Ankara’da Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi veren Ankara SUAM, Ankara Yıldırım Beyazıt Dışkapı SUAM, Ankara Keçiören SUAM, Ankara Gülhane SUAM ve Ankara Numune SUAM hocaları ve asistanları bu sempozyumda hazır bulundular.

Bu toplantıyı ayrıca anlamlı kılan ise 1985 yılından beri Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi vermesi vesilesiyle Aile Hekimliği Kliniğimizin 33. yılını kutluyor olmasıydı. Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminin ilk merkezlerinden olan Ankara Numune Aile Hekimliği Kliniğinden şimdiye kadar mezun olan 263 Aile Hekimliği Uzmanı ve yetiştiren hocalarımız toplantıya ayrıca davet edilerek katılımları sağlandı. Sempozyuma katılamayan Numuneliler için de hastanemiz web sitesi üzerinden tüm program canlı olarak yayınlandı.

Hastanemizin Ankara’daki ilk hastane olması ve Ankara Gureba (Numune) Hastanesi’nin Sultan II. Abdülhamit tarafından inşasına başlanıldığı ve bir an önce eksikliklerin giderilip hizmete girmesi adına vermiş olduğu H. 6 Ramazan 1312 (M. 1895) tarihli Emr-i Fermanı’na göre hicri yıl olarak önümüzdeki günlerde 127. yaşını kutlayacak olması ve Aile Hekimliği Kliniğinin de Türkiye’de ilk eğitim veren mekânlarından biri olarak 33. yılını kutluyor olması; hastanemizin kadim tarihi ve marka değer taşıması hususu toplantı başlangıcında Aile Hekimliği Kliniği öğretim üyelerinden Dr. Tarık Eren YILMAZ tarafından kısaca vurgulanarak kliniğimizin tarihi hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunuldu. Aralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seçil Arıca, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ayşe Çuhadar Bulut ve hastanemiz idarecileri ve hocalarının bulunduğu değerli katılımcılara Ankara Numune Aile Hekimliği Kliniği tarafından yetiştirilen 263 Aile Hekimliği Uzmanı’nın isimleri slaytlar halinde sunuldu. Türkiye’de ilk Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi veren merkezlerden biri olan hastanemiz 25’ e yakın profesör, 100’ e yakın akademisyen ve 263 aile hekimliği uzmanı ile ülkemizde birinci basamak sağlık hizmeti sunumunu güçlenmesine ve aile hekimliği disiplinin gelişmesine büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu vesile ile 33 yıl içinde 263 aile hekimliği uzmanının yetişmesinde emeği geçmiş tüm koordinatör hocalarımıza, eğitim sorumlularına teşekküredilip vefat eden meslektaş ve hocalarımız rahmetle anıldı.

Programın asıl konusu olarak “Aile Hekimliğinde Profesyonel Kimlik Gelişimi”hastanemiz Aile Hekimliği Kliniği Eğitim ve İdare Sorumlusu Prof. Dr. Adem ÖZKARA tarafından ilgili klinik uzmanlarına ve asistanlarına ders olarak anlatıldı. Türkiye’de eğitim müfredatlarında bulunmasına rağmen üzerinde pek durulmayan “Mesleki Profesyonellik” konusu ilgiyle dinlendikten sonra yine hastanemiz Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Uzm. Dr. İsmail KASIM tarafından senaryosu hazırlanıp moderatörlüğü yapılan iki adet vaka senaryosu katılımcılara sunuldu. Aile hekimliği kliniği asistanlarından Dr. Dilara Zorlu İncücük ve Dr. Öznur Kübra Odabaş tarafından Hasta-Hekim iletişimde “Profesyonellik ve Deprofesyonellik” konulu vaka senaryoları oynandı ve ilgiyle izlendi.

Sonrasında Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Ankara Numunelilerin tekrar kaynaşması ve eski hatıralarını paylaşmaları adına ara verilerek ikramlarda bulunuldu. Ara sonrası “Aile Hekimliği’nde Saha Tecrübeleri” konulu panele geçildi. Bu panelde salonda hazır bulunan aile hekimliği asistanlarına yönelik olarak saha tecrübeleri Ankara Numune Aile Hekimliği Kliniğinin ilk mezunlarından olan iki değerli hocamız tarafından aktarıldı. Moderatörlüğünü yine kliniğimizden uzmanlığını alan ve halen Hacettepe Üniversitesi Aile Hekimliği ABD’da öğretim üyesi olan Dr. Duygu Ayhan Başer tarafından yapılan panelde Türkiye’de Aile Hekimliği alanındaki ilk doçent ve ilk profesör olma unvanını taşıyan Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu ve Avrupa Aile Hekimliği Birliği (WONCA Europe) tarafından 5 yıldızlı Doktor olarak seçilen ve birinci basamakta etkin bir şekilde yıllardır hizmet veren Uzm. Dr. Ali Cerrahoğlu kendilerine yöneltilen soruları cevapladılar.

Keyifli bir panelin ardından katılımcılar tarafından yapılan katkı ve temenniler ile program sonlandı.

 • IMG_5162_1024x683.JPG
 • IMG_5163_512x768.JPG
 • IMG_5164_1024x683.JPG
 • IMG_5166_1024x683.JPG
 • IMG_5167_1024x683.JPG
 • IMG_5168_1024x683.JPG
 • IMG_5169_1024x683.JPG
 • IMG_5170_1024x683.JPG
 • IMG_5171_1024x683.JPG
 • IMG_5172_1024x683.JPG
 • IMG_5173_512x768.JPG
 • IMG_5174_1024x683.JPG
 • IMG_5175_1024x683.JPG
 • IMG_5176_512x768.JPG
 • IMG_5181_1024x683.JPG
 • IMG_5183_1024x683.JPG
 • IMG_5184_1024x683.JPG
 • IMG_5185_1024x683.JPG
 • IMG_5187_1024x683.JPG
 • IMG_5189_1024x683.JPG
 • IMG_5190_1024x683.JPG
 • IMG_5191_1024x683.JPG
 • IMG_5192_1024x683.JPG
 • IMG_5193_1024x683.JPG
 • IMG_5194_1024x683.JPG
 • IMG_5195_1024x683.JPG
 • IMG_5196_1024x683.JPG
 • IMG_5197_1024x683.JPG
 • IMG_5198_512x768.JPG
 • IMG_5200_1024x683.JPG
 • IMG_5201_1024x683.JPG
 • IMG_5202_1024x683.JPG
 • IMG_5203_1024x683.JPG
 • IMG_5204_1024x683.JPG