T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Konsültasyon Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 30/07/2018

Numune_logo_yazi.png
numune-bina-cizim.jpg

K
ONSÜLTASYON HİZMETLERİ

Konsültasyon hekimlik mesleğinin vazgeçilmez uygulamalarından birisidir. Hastalıkların tanısı, tedavisi ve hasta bakımı pek çok branş doktorunun birlikte çalışmasını ve görüşlerini paylaşmasını gerektirmektedir.

Konsültasyon kuralları 13 Ocak 1960 yılında resmi gazetede yayınlanan Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 24-30. maddeleri arasında 7 ana başlıkta belirtilmiştir. Türk Tabipler Birliğinin 10 Ekim 1998 tarihinde yapılan 47. genel kurulu sonunda yayınladığı Hekimlik Meslek Etiği Bildirisinin 19. maddesinde konsültasyon isteyen ve konsülte eden hekimin uyması gereken mesleki ve etik kurallar belirlenmiştir.

Hastane  Yöneticisi Prof. Dr. Ercan YENİ'nin başkanlığında konsültasyonlar sırasında hastanemizde karşılaşılan sorun ve aksaklıkları belirlemek, bunlara yasal çerçevede uygun çözümler üreterek konsültasyon kurallarını yazılı belge haline getirmek amacıyla multidisipliner bir kurul oluşturulmuştur.

Konsültasyon çalışma grubunun çok sayıda toplantı yaparak yukarıda belirtilen prensiplere ve hedeflere uygun olarak hazırladığı yönerge taslağı bir toplantıyla hekimlere tanıtılmış ve otomasyon sistemi üzerinden tüm hekimlerin eleştiri ve katkılarına açılmıştır. Bildirilen görüşler de göz önüne alınarak "Konsültasyon Hizmetleri İç Hizmet Yönergesi" son halini almış ve bu doğrultuda otomasyon sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu yönergenin, hastalarına özen ve saygı ile hizmet veren Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerinin yoğun çalışma temposu içinde iş akışlarını kolaylaştıracağına, hastanemizin hizmet kalitesini yükselteceğine inanıyoruz.


Saygılarımızla