T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

IHF (Uluslararası Hastaneler Federasyonu)

Güncelleme Tarihi: 19/06/2018

International Affairs Offıce


Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) Şubat 2011’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin uluslararası alanda kurumsal ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Birim faaliyetleri Prof. Dr. Ercan Yeni’ye bağlı olarak Doç. Dr. Rabia Kahveci sorumluluğunda ve Dr. Ecz. Aydın Alper Şahin tarafından yürütülmektedir.

(International Hospital Federation IHF)

Amaçları;

  • Ülkemizde sağlık hizmetleri ile ilgili olarak uluslararası ilişkiler faaliyetlerine katkıda bulunmak, bu amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer, yayın, panel ve diğer kültürel etkinlikleri gerçekleştirmek,
  • İletişim araçlarını en verimli şekilde kullanarak sağlık alanında özel ve tüzel kurum, kuruluş veya ülkelerin mesajlarını en iyi ve doğru şekilde aktarmak ve anlatmak,
  • Yurt içi ve yurtdışı uluslar arası organizasyonları takip etmek veya düzenlemek,
  • Bilimsel faaliyetler yürüten dış merkezlerle işbirliği ve iletişimi sağlamak,
  • Hastanemiz bünyesinde yürütülen uluslar arası çalışmaları teşvik etmek ve duyurularını yapmak,
  • Hastaneler arası işbirliğini ve iletişimini sağlayan kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak ve hastanenin üyeliğini sağlamak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
  • Uluslar arası alanda tecrübe ve deneyim paylaşımını hastanemiz bünyesine taşımak,
  • Hastanemiz çalışanlarının uluslar arası faaliyetlerini, araştırmalarını, proje ve ödüllerini, vb duyurmak.