T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kardiyoloji Kliniği

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Tarihçe

1985 yılında önce Dahiliye ismi esas olmak üzere kardiyoloji hastalarına hizmet veren servisimize bu tarihten itibaren Sağlık Bakanlığınca Kardiyoloji Kliniği ünvanı verilmiştir.

Klinik Uygulamaları

Elektriksel kardiyoversiyon
Renkli doppler ekokardiyografi(dissenkroni değerlendirilmesi dahil)
Transözafageal ekokardiyografi
Efor tesi
Ekg holter
Ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu
Koroner anjiografi
Kalp kataterizasyonu
Elektrofizyolojik çalışma
Ablasyon tedavileri(konvasiyonel teknik ve 3boyutlu haritalama ensite eşliğinde)
Kalıcı kalp pili implantasyonu
İntraaortik balon pompası takılması
Biventriküler pil implantasyonu
Icd implantasyonu
Geçici pil uygulaması
Sinyal ortalamalı ekg çekilmesi
Icd ve kalıcı kalp pili kontrolü

Dahil olunan uluslar arası çok merkezli çalışmalar:
Extract tımı 25 (sonlandı)
Athena çalışması
Eternal çalışması
Euroaspire  çalışması
Ave 5530 /drı 6589 çalışması