T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Tarihçe

Kliniğimiz 2003 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma kliniği olarak 2003 yılında faaliyete geçmiştir. 1973 yılında Metabolizma kliniği adı altında Dr. Saliha Yalçın şefliğinde kurulan klinik 1992 yılından itibaren 1.Dahiliye kliniği adı altında Prof. Dr. Osman Müftüoğlu şefliğinde faliyetlerine devam etmiştir. 2003 yılından itibaren 1. Dahiliye Kliniği kapatılarak Prof. Dr. Serdar Güler şefliğinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kliniği kurulmuştur. 

Klinik Uygulamaları

Endokrin sistem, vücuttaki salgı bezlerinin kompleks sistemidir. Bezler hormon üreten organlardır. Hormonlar vücuttaki aktiviteleri kontrol eden maddelerdir. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kliniği, vücuttaki salgı bezlerini, besinlerin yakılması onlardan enerji sağlanmasını sağlayan sistem ve yapıları etkileyen hastalıkları teşhis ve tedavi eden bölümdür. En sık görülen endokrin hastalıklar şunlardır: Diabetes mellitus, tiroid hastalıkları (guatr), lipit bozuklukları (kolesterol), osteoporoz, obezite (şişmanlık), hipofiz ve hipotalamus hastalıkları, böbrek üstü bezi (adrenal) hastalıkları, metabolik sendrom, hipertansiyon, boy kısalığı, hormonal dengesizlikler.
Hastalarımız Randevu saatinden 30 dak. önce poliklinik sekreterine gelip bilgisayara giriş yaptırmaktadır.
Randevu saati gelen hastamız doktor tarafından muayeneye alınmakta gerekli laboratuar tetkikleri istenmektedir.
Tiroid ultrasonu ve biyopsisi poliklinikte yapılmaktadır.
Hastalardan istenen kan tetkikleri Polikliniğimizde alınmaktadır.
Laboratuar sonuçları ile birlikte hastaya sonuç randevusu verilmekte ve hasta tekrar doktor tarafından değerlendirilip tedavsi düzenlenmektedir.
Diyabeti olan her hasta Poliklinik de diyabet eğitimine yönlendirilmekte, Diyabet Eğitim Doktoru ve Diyabet Eğitim Hemşiresi tarafından bilgi ve eğitim verilmektedir.
İnsüline başlayan her hastaya kliniğimiz içinden veya dışından gelen her hastaya insülin kalem eğitimi verilmektedir.
Diyabeti olan her bireye Polikliniğimizde Diyet uzmanı tarafından Tıbbi Beslenme Tedavisi verilmektedir. Diyabetli Bireyler öğün sayısı, besin grupları, besin miktarı konusunda eğitim almaktadır.
Polikliniğimize başvuran tüm hastaların Sağlık Kurulu Raporları yine Polikliniğimizde çıkarılmaktadır.
Polikliniğimizde hastaların dinamik testleri de yapılmaktadır.
Diyabet Okulunda 17 saat süre ile 1 haftalık interaktif eğitim vermektedir. Bu okulda hastalarımıza şeker hastalığı, komplikasyonları, tedavisi, kendi kendilerine diyabet izlemi ve tıbbi beslenme tedavisi interaktif olarak öğretilmektedir. Eğitim sonunda hastalar sertifikalandırılmaktadır.
Obezite Okulunda şişman hastalarımıza yönelik 15 saatlik eğitim verilmektedir. Bu eğitim davranış değişikliği tedavisini de kapsamaktadır.

Endokrin Hastalıkları Polikliniğimiz 01.10.2015 tarihinde itibaren telefon ile randevu sisteminde hizmet verecektir. Muayene, Kontrol ve sonuç işlemleriniz için (0312) 508 43 50 ve (0312)508 43 51 nolu telefonlardan saat 14:00-16.30 arasında randevu almanız gerekmektedir.

05.10.2015 Pazartesi’den itibaren randevusuz hastaya bakılmayacaktır.