T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nefroloji Kliniği

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Tarihçe

Kliniğimiz, kurucu şef vekili Doç. Dr. Deniz Aylı’nın refakatinde, daha önce birlikte hizmet verdiği 3. Dahiliye kliniğinden ayrılarak, 2003 yılında hizmete girmiştir. Acil hemodiyaliz, nefroloji polikliniği ve periton diyaliz ünitesi ile hizmet vermeye başlayan kliniğimiz; takip eden dönemde 2005 yılında klinik şefliğine atanan Doç. Dr. Ali Rıza Odabaş eşliğinde genişletilmiş ve mevcut hizmetlerine ek olarak; Siteler semt polikliniği bünyesinde açılan programlı hemodiyaliz ünitesi, periton diyalizi ünitesi, nefroloji ve hipertansiyon polikliniği ve ultrasonografi ünitesi olmak üzere hizmet alanını genişletmiştir Kliniğimizde 2003 yılından beri Nefroloji yan dal ihtisas eğitimi verilmektedir. Ayrıca kliniğimizin katılımıyla hastanemiz bünyesinde, 2008 yılından beri böbrek transplantasyonu (canlıdan ve kadavradan) yapılmaktadır.

Klinik Uygulamaları

Kronik böbrek yetmezliği, programlı hemodiyaliz uygulama ve hasta eğitimi
Hipertansiyon tanı ve tedavi hizmetleri ve hasta eğitimi
Renal parankim hastalıkları tanı ve tedavi hizmetleri ve hasta eğitimi
Böbrek transplantasyonu hastalarının takip – tedavi hizmetleri ve hasta eğitimi
Nefroloji kliniği, polikliniği, böbrek transplantasyonu, periton diyalizi ve programlı hemodiyaliz ünitesi için ayaktan hizmet almak isteyen hasta ve yakınları; öncelikle birimimize ait A blok bodrum 1. kattaki sekreterlikten evrak işlemlerini yaptırdıktan sonra, ilgili birime yönlendirileceklerdir. Yatan hastalar ise, A bloktan yatış prosedürlerini tamamladıktan sonra; C blok 1. kattaki birimimize ait sekreterlikten gerekli hizmeti alabilirler.