T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Onkoloji Kliniği

Güncelleme Tarihi: 06/06/2018

Tarihçe

Ankara Numune Hastanesi’nde Tıbbi Onkoloji hizmetleri 1990’lı yılların ortasında her bir İç Hastalıkları Kliniği’nin bir yan dal ağırlıklı çalışması ile başlamıştır. Bu çerçevede 5. İç Hastalıkları Kliniği 10 yıla yaklaşan bir süre Tıbbi Onkoloji ağırlıklı hizmet vermiştir.

Tıbbi Onkoloji bağımsız bir klinik olarak Mayıs-2002’de kurulmuştur. Daha sonra hızla yapılanmasını tamamlamış ve bugün servisi, poliklinikleri, Gündüz Kemoterapi Ünitesi’yle kendisi ile ilgili tüm alanlarda hizmet ve yandal asistanları, uzmanlarıyla eğitim faaliyeti veren bir konuma gelmiştir. Kurulduğu tarihten bu yana eğitim ve araştırma faaliyetleri artarak devam etmiş ve 10’dan fazla tıbbi onkoloji uzmanın ihtisas aldığı bir klinik olmuştur. Bilimsel açıdan da 20 bine yaklaşan hasta bilgi ve deneyimi etkili bir şekilde değerlendirilmiştir.

Klinik Uygulamaları

Yıllık olarak uluslararası indekslere giren ortalama 30 makalenin literatüre kazandırıldığı kliniğimizden tıbbi onkoloji uzmanlığını alan uzmanların yarısı Doçentlik sınavında başarılı olmuş, diğerlerinin ise bu konudaki süreçleri devam etmektedir. Yatan hastalara hizmet verilirken kurulan Gündüz Kemoterapi Ünitesi’nde kemoterapiler ayaktan verilmeye başlanmış ve zamanla sadece onkoloji hastalarına değil diğer bölümlerin (Hematoloji, Romotoloji ve Nefroloji v.b.) ayaktan tedavilerini de uygulanmaya başlanmıştır.

Ağustos 2011’de hastanemize bağlı Kolej Semt Polikliniği binasında yenilenen Gündüz Kemoterapi Ünitesi’nde 45 koltukla ve 2 özel hasta odası ile kemoterapi hizmetleri devam etmektedir. Gündüz Kemoterapi Ünitesi’ne bağlı olarak kurulan Robotik Kemoterapi Hazırlama Ünitesi, kemoterapi ilaçlarını steril bir çevrede otomatik olarak hazırlayan tam otomatik iki adet robot ve temiz odadan oluşmaktadır.

Robot, ilacın dozunu ve diğer geçerli parametreleri doğru bir şekilde ayarlayarak karışımı hazırlamakta ve etiketleyebilmekte, toksik atıkları otomatik olarak yönetebilmektedir. Sitotoksik ilaçların robotta el değmeden güvenli bir şekilde hazırlanması yanında uygulama esnasındaki personel maruziyeti de çoklu infüzyon setleri ve infüzyon pompaları aracılığıyla neredeyse sıfırlamıştır. Robotik sistemle birlikte hastanemiz çalışanları da ilaç hazırlama yükünden kurtulmuş olup personel ve işgücü tasarrufu sağlanmıştır.

Bugüne kadara toplam 20.000 hasta, yılda ortalama 1600 yeni hasta başvurusu olan kliniğimizde yılda yaklaşık 7000 hastaya ayaktan kemoterapi uygulanmaktadır. Kliniğimiz hasta güvenliği, hasta memnuniyeti ve hasta konforunu amaç edinerek çalışmakta ve hastalarımıza daha üstün hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Tıbbi Onkoloji Kliniği           :C Blok 2. Kat
Tıbbi Onkoloji Poliklinikleri :C Blok -2. Kat  
Gündüz Kemoterapi Ünitesi :Kolej Semt Polikliniği 4. Kat