T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hematoloji Kliniği

Güncelleme Tarihi: 06/06/2018

Tarihçe

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 1985 yılında Uzm.Dr. İsmail Kemaloğlu tarafından kurulmuştur. Kurucusunun ölümünden sonra 1994-1999 yılları arasında Uzm.Dr. Servet Erbaşı Klinik Şef Vekilliği yapmıştır.1999 yılından buyana  Eğitim ve İdari Sorumluluğunu Prof. Dr. Gülsüm Özet yürütmektedir.

Klinik Uygulamaları

Akut Lösemiler
Kronik Lösemiler
Hodgkin ve Hodgkin dışı Lenfomalar
MultipleMyelom ve diğer gamapatiler
Myelodisplastik Sendrom
Lenfoproliferatif hastalıklar
Myeloproliferatif Hastalıklar
Hemofililer
Trombofililer
Anemiler ve diğer hematolojik hastalıklar’ ın tanısı ve tedavisi 
Terapötik  aferez uygulamaları
Otolog ve allojenik kök hücre nakli yapılan hastaların takibi yapılmaktadır.

Hematoloji Bölümü başlıca sekiz birimden oluşmaktadır,
Hematoloji Kliniği
Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli (KİT) Ünitesi
Hematoloji Polikliniği
Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli (KİT) Polikliniği
Hematoloji ve Akım Sitometri Laboratuvarı
Hematoloji Acil Laboratuvarı
Kan Bankası ve Aferez Ünitesi
Terapötik aferez ünitesi