T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Kurulu İşlemleri

Güncelleme Tarihi: 05/06/2018

Müracaat

Sağlık Kurulu işlemleri  4 Mayıs 2005 tarihli resmi gazetede değişikliği yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Müracaatta istenilen belgeler şunlardır ;

- Dilekçe (Memurluk, Öğretmenlik, Sözleşmeli Personel, Huzurevi, Yurt Dışı, Ehliyet, Evlat Edinme,   Öğrenci Olur, Yurda Kayıt, Özel Tertibatlı Araç,Özürlü kimlik kartı,Sosyal Hizmetler bakıcı parası, Özel Özürlü Eğitim, ÖTV İndirimi, H Sınıfı Ehliyet, Tayine Esas Raporlarda dilekçe ile müracaat gerekmektedir. )

- Kurumlardan  Sağlık kurulu için sevk edilmişse  sevk evrakı ve resmi yazı.

- TC. Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesi

- İki adet Resim, (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak)

İşleyiş Şekli

Dilekçelerin  veya rapor istemi ile ilgili yazılarının havalesi üzerine Sağlık Kurulu kaleminde kayıtları yapılır. Muayene formu hazırlanıp  üstüne resim yapıştırılıp ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan bu form kendilerine teslim edilir. Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek  sonuca bağlanır. Bu esnada kurul gerekli görürse şahısları  yeniden sorgular ve  muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporu tanzim eder. Bu raporun yazılımı sonu ve imzaları ve başhekimlik tasdiki yapıldıktan sonra bir sonraki gün geri verilmesi sağlanır.

Verilen Sağlık Kurulu Rapor Çeşitleri

 1-Tam Teşekküllü Raporlar

- Memurluk
- Sözleşmeli Personel
- Öğretmenlik
- Öğrenci olur
- Yurt Kayıt
- Polislik
- Yurt Dışı İşçi
- Evlat Edinme
- Huzur Evine Giriş
- Özel Güvenlik
- Silahlı Özel  Güvenlik
- Ateşleyici ve Patlayıcı Madde İşi
- Ehliyet
- Silah Ruhsatı

 Özürlü Raporları

- 2022 Malul Maaşı
- Vergi Muafiyeti
- ÖTV İndirimi
- Durum bildirir Rapor
- Özel Özürlü Eğitim için
- Özel Tertibatlı Araç
- Özürlü Kimlik Kartı
- H Sınıfı Ehliyet 
- Sakat iş için
- Tayine Esas Rapor  _Ücretli (Resmi Yazı ilede başvurulabilir)
- Vasi Tayini Raporu _Ücretli (Mahkeme tarafından gönderilir)

2- Yurt Dışı Tedavilerin Teyit Raporları

3- Hakem Hastane Sıfatıyla Tetkik Edilen Raporlar

Hastanemiz Sağlık Kurulu hafta  içi her gün  toplanmaktadır.
İlaç raporları ilgili bölümlerce tek hekim tarafından düzenlenmektedir.

Yer : A Blok

İletişim : 0312 508 53 85